< sekcia Košický kraj

V Košickom kraji pribudlo značenie cyklotrasy, mnohé úseky obnovili

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ide o výsledok projektu, ktorý realizoval Košický samosprávny kraj z finančnej dotácie ministerstva dopravy vo výške 22.630 eur.

Košice 8. apríla (TASR) – V Košickom kraji obnovili úseky na 17 existujúcich cykloturistických trasách v celkovej dĺžke 244 kilometrov, pribudla aj jedna novovyznačená cykloturistická trasa Zemplínska šírava – Strážske dlhá 24 kilometrov. Ide o výsledok projektu, ktorý realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) z finančnej dotácie ministerstva dopravy vo výške 22.630 eur.

Obnova značenia bola ukončená v polovici marca, informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. V rámci projektu sa nahrádzali poškodené prvky cykloturistickej orientácie, ako sú smerovníky a smerovky, obnovovalo sa maľované značenie a osadzovali sa obrázkové cyklosmerovky.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu v júni minulého roka. Jej cieľom bolo predovšetkým zlepšiť orientáciu cykloturistov na legalizovaných cyklotrasách na Slovensku. Ďalším cieľom bolo skvalitniť prístup k ostatným prírodným a kultúrnym atraktivitám. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu boli len samosprávne kraje. "Údržba cykloturistických trás je veľmi problematická, bez prostriedkov sa dá robiť len veľmi ťažko. Veríme, že sa podobná možnosť zopakuje," uviedla krajská cyklokoordinátorka a vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK Adriana Šebešová.

K 31. decembru 2015 v Košickom kraji evidovali celkovo 1543,6 kilometra značených cykloturistických trás. Za rok pribudlo 161 kilometrov trás. "Najrozsiahlejšími zmenami v roku 2015 prešla sieť cykloturistických trás v Tokaji, kde boli presmerované a vyznačené nové náučné cykloturistické trasy," priblížila Šebešová.

Košický kraj má vypracovaný návrh tzv. kostrovej siete cyklistických trás, ktorá predstavuje nadregionálnu sieť cyklotrás. Na ňu by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. "Kostrová sieť je definovaná predovšetkým ako cykloturistická podľa parametrov trás EuroVelo - zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu. Jej realizácia sa predpokladá v dlhodobom časovom horizonte a širšom partnerstve zainteresovaných subjektov," vysvetľuje krajská cyklokoordinátorka.

Hlavnou osou tejto siete bude medzinárodná trasa EuroVelo 11, ktorá cez Slovensko smeruje z Poľska do Maďarska. Na jej úseku v Košickom kraji sa pracuje. Pripravujú sa projektové dokumentácie jednotlivých častí pre územné a stavebné konania, hľadajú sa finančné zdroje a partneri na realizáciu. V tomto roku sa pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie na trasu v katastroch obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša.

Popritom sa v tomto roku budú realizovať aktivity aj na ďalších cyklistických koridoroch. Na Zemplínskej cyklomagistrále sa v súčasnosti pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastri Michaloviec a Vinného.