Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Košický kraj

Košický kraj v minulom roku hospodáril s prebytkom 6,74 milióna eur

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) pre štvrté volebné obdobie 9. decembra 2013. Na snímke zloženie sľubu predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Foto: TASR/František Iván

Rozpočet Košického samosprávneho kraja (KSK) skončil za minulý rok s celkovým prebytkom 6,74 milióna eur.

Košice 25. apríla (TASR) – Rozpočet Košického samosprávneho kraja (KSK) skončil za minulý rok s celkovým prebytkom 6,74 milióna eur. Jeho záverečný účet dnes schválilo krajské zastupiteľstvo, ktoré zároveň rozhodlo o použití týchto finančných prostriedkov.

Najväčšia časť v sume 5,2 milióna eur pôjde do peňažného fondu na splátky istiny úverov v tomto roku a ďalších rokoch. Na dofinancovanie investičných akcií schválených v roku 2015, ale do konca roka 2015 neukončených, resp. neuhradených, pôjde zhruba 800.000 eur. Ďalších 700.000 eur je určených ako prídel do rezervného fondu.

Celkový dlh kraja k 31. decembru 2015 predstavuje čiastku 52,83 milióna eur, čo je zadlženie vo výške 34,99 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku. Uvádza sa v materiáli, ktorý poslancom predkladal predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Zastupiteľstvo KSK zároveň schválilo úpravu tohtoročného krajského rozpočtu. Zvýšili sa tak príjmy o zhruba 17,1 milióna eur a výdavky o 8 miliónov eur. Po zarátaní finančných operácií má samospráva hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 217,7 milióna eur.

Zastupiteľstvo schválilo vznik informačného centra pre europrojekty

Na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) vznikne tento rok Informačno-poradenské centrum (IPC), zamerané na využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Centrum bude pôsobiť s finančnou podporou z eurofondov najmenej do konca roka 2018. Projekt schválilo Zastupiteľstvo KSK na dnešnom zasadnutí.

Nenávratný príspevok zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na centrum bude zhruba 287.000 eur. Spolufinancovanie z rozpočtu KSK bude vo výške 4,83 %, to znamená 14.560 eur. Výdavky zahŕňajú nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových prístrojov, mzdové výdavky, školenia, semináre, konferencie, propagáciu či cestovné náhrady.

"Projekt je v rámci Operačného programu Technická pomoc pre programovacie obdobie 2014-2020 a poskytovateľom príspevku ako žiadateľ projektu je Úrad vlády SR," uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Informačno-poradenské služby má stredisko poskytovať minimálne 40 hodín týždenne. Pôjde o súčasť integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré vzniknú na území každého samosprávneho kraja. Cieľom je zabezpečiť informovanosť a odborné poradenstvo pre žiadateľov a prijímateľov finančnej pomoci z európskych zdrojov.