< sekcia Košický kraj

Cenu prenájmov v košických poliklinikách pre lekárne určí súťaž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Aktuálne pôsobí v budovách piatich polikliník 11 lekární. Ich celkové ročné nájomné predstavuje 270 100 eur, pričom ich ročné tržby sa pohybujú na úrovni 14,5 milióna eur.

Košice 29. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj vyhlási obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov pre lekárne v budovách krajských polikliník v Košiciach. Ide o lekárne v zdravotníckych zariadeniach Jazero, Juh, Sever, Východ a v Starom Meste. Súčasné nájomné zmluvy na prenájom týchto nebytových priestorov budú ukončené. V pondelok to schválilo krajské zastupiteľstvo.

„Som rád, že poslanci podporili zámer vypovedať súčasné nájomné zmluvy, ktoré neboli uzatvorené v súlade so zákonom a rovnako netransparentne boli predlžované dodatkami. Kraj však má povinnosť pri uzatváraní takýchto zmlúv vytvárať súťažné prostredie bez toho, aby presadzoval záujem konkrétnych súkromných spoločností. V prvom kroku teda budú ukončené súčasné nájomné zmluvy s firmami, ktoré prevádzkujú lekárne. Následne vyhlásime otvorenú súťaž, do ktorej sa bude môcť prihlásiť každý, teda aj lekárnici, ktorí doposiaľ v priestoroch fungovali," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Aktuálne pôsobí v budovách piatich polikliník 11 lekární. Ich celkové ročné nájomné predstavuje 270 100 eur, pričom ich ročné tržby sa podľa Úradu KSK pohybujú na úrovni 14,5 milióna eur. Podľa poslanca KSK Rastislava Javorského sa dá trhová cena zistiť len vyhlásením otvorenej súťaže. „Verím, že vďaka nej vygenerujeme cenu nájmu, ktorá zodpovedá trhovým cenám," uviedol.

Kraj ďalej informoval, že nájomné zmluvy vypovie tak, aby bola zachovaná dostupnosť lekárnických služieb a aby si pacienti, ktorí prichádzajú do polikliník, vedeli vybrať predpísané lieky. Nájomné, ktoré kraj vyberie, chce použiť na spolufinancovanie rekonštrukcií týchto zdravotníckych zariadení. Obnova polikliník má ísť formou viaczdrojového financovania, teda formou EPC projektov a prostredníctvom zvýšeného nájmu. Výhodou takejto formy financovania je, že nezaťaží dlhovú službu kraja ani krajský rozpočet.

„Na rekonštrukciu budov polikliník potrebujeme najmenej šesť miliónov eur. Zdravotnú starostlivosť chceme poskytovať vo vyhovujúcich, kvalitných a moderných zdravotníckych zariadeniach, čo by sa touto investíciou podarilo zrealizovať," dodal Trnka.

Pri ukončení nájomných zmlúv bude kraj posudzovať zhodnotenie prenajatých priestorov a podmienky, za akých do nich lekárnici investovali.

Súčasťou rokovania zastupiteľstva KSK boli okrem iného aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií, zmena VZN o používaní symbolov kraja a zvýšenie úhrady za sociálnu službu. Ani jeden z týchto návrhov, na prijatie ktorých bola potrebná trojpätinová väčšina poslancov, však neprešiel.