< sekcia Košický kraj

Na stredné nastúpilo v košickom kraji takmer 25 000 žiakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Nové študijné odbory pribudli na Hotelovej akadémii Košice. Prvých študentov prijali v experimentálnom odbore potravinárstvo – podnikanie a potravinárstvo – potravinár – kvalitár.

Košice 2. septembra (TASR) - Do prvých ročníkov stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji dnes nastúpilo takmer 7000 prvákov. Na krajských gymnáziách pribudlo v 1. ročníku 1232 žiakov a na stredných odborných školách 4153 žiakov. Celkovo bude v školskom roku 2019/2020 navštevovať školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 24 791 žiakov, čo je o 620 menej ako minulý rok. Informoval o tom Úrad KSK.

"Každý rok sa snažíme zvyšovať kvalitu vzdelávania na našich školách a zavádzať nové študijné odbory, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov. Chceme, aby naši žiaci po skončení školy končili v práci, a nie na úrade práce. V aktuálnom školskom roku otvárame nové študijné odbory na siedmich školách. Okrem toho sme posilnili duálne vzdelávanie, kde nám v priebehu roka stúpol počet zazmluvnených zamestnávateľov o 100."

"Nemáme pred sebou ľahkú prácu, no školstvo je jednou z prioritných oblastí, ktoré sa snažíme rozhýbať," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Nové študijné odbory pribudli na Hotelovej akadémii Košice. Prvých študentov prijali v experimentálnom odbore potravinárstvo – podnikanie a potravinárstvo – potravinár – kvalitár. Druhý rok prebieha experimentálne vzdelávanie aj na Strednej odbornej škole (SOŠ) drevárskej v Spišskej Novej Vsi - technik drevárskych CNC zariadení a na Škole umeleckého priemyslu Košice - dizajn digitálnych aplikácií.

Na stredných zdravotných školách na Kukučínovej v Košiciach, v Michalovciach a v Rožňave nahradil pôvodný odbor zdravotnícky asistent nový odbor praktická sestra. Od januára 2019 sa Športové gymnázium v Košiciach premenovalo na Strednú športovú školu, z tohto dôvodu pribudol v ponuke školy odbor športový manažment.

Od 1. septembra 2019 sa zmenil aj názov košickej Školy úžitkového výtvarníctva, ktorá sa už volá Škola umeleckého priemyslu.

Na gymnáziách sa kraj snaží zatraktívniť študijné odbory prostredníctvom projektov realizovaných z fondov Európskej únie. Zvýšiť by mali čitateľskú, finančnú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov. Letné prázdniny využila župa aj na opravy a rekonštrukcie škôl, či na nákup nových učebných pomôcok. V prácach sa na viacerých školách bude pokračovať aj počas roka.

Trnka dnes otváral nový školský rok na SOŠ technickej v Rožňave. "V priebehu posledných piatich rokov tu stúpol počet žiakov o 100. Tomuto výsledku sa škola teší aj preto, že tu úspešne funguje duálne vzdelávanie, ktoré prepája vyučovanie s praxou a potrebami zamestnávateľov," uviedol župan.

Školu čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia odborných dielní, ktoré sú v dezolátnom stave. Kraj v blízkej dobe zrekonštruuje aj fasádu budovy a vymenené budú okná.

Celkovo sa v kraji nachádza 109 stredných škôl a školských zariadení, z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 63 stredných škôl a sedem školských zariadení.