< sekcia Košický kraj

Obnova dvoch košických internátov si vyžiadala vyše 1,7 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Milan Kapusta

Na izbách vybudovali deliace priečky, potrebná bola aj výmena zárubní a dverí, výmena elektroinštalácie a s tým súvisiaca výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov.

Košice 15. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj pristúpil k obnove dvoch internátov košických stredných škôl. Komplexnou rekonštrukciou za 1 545 000 eur aktuálne prechádza školský internát na Jedlíkovej 11 v Košiciach, ktorý patrí Strednej odbornej škole Józsefa Szakkayho.

V týchto dňoch zároveň ukončili rekonštrukciu na internáte SOŠ Ostrovského 1 za 178 000 eur. Informovala o tom v stredu hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

V oboch prípadoch kraj ako zriaďovateľ vyčlenil financie na obnovu zo svojho rozpočtu. „Nejde len o estetické hľadisko, najmä v prípade internátu na Ostrovského bol stav niektorých izieb doslova havarijný, rekonštrukcia preto bola nevyhnutná," konštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Na internáte SOŠ Józsefa Szakkayho je obnova rozdelená do dvoch fáz. Tento rok došlo k oprave chlapčenského bloku a výmene okien na dievčenských izbách. Ubytovaní na chlapčenskom bloku sa po prázdninách vrátia do čerstvo vymaľovaných priestorov s novou elektroinštaláciou, svietidlami, oknami i podlahovou krytinou. V pláne opráv je aj schodisko a kanalizácia.

„Budova bola postavená na začiatku 80. rokov, odvtedy takéto rekonštrukčné práce neboli vykonané. Napríklad stav okien bol už nebezpečný. Niektoré doslova vypadávali, museli sme ich zaklincovať a nedali sa otvárať," uviedla riaditeľka školy Eva Matejová.

SOŠ využila pandémiu ochorenia COVID-19 tak, aby mali žiaci nové priestory izieb pripravené do začiatku nového školského roka. Keďže na stredných školách od marca bol vyučovací proces dištančnou formou z domu, nebolo nutné riešiť logistiku s presunom ubytovaných. Budúci rok bude komplexná rekonštrukcia pokračovať v dievčenskom bloku. V rámci menších čiastkových opráv v minulosti v tomto internáte vynovili aj kúpeľne, strechu, časť kuchyne, vrátnicu a toalety.

Rovnako z 80. rokov pochádza aj školský internát SOŠ Ostrovského, kde sa začala rekonštrukcia začiatkom tohto roka.

„Po zmene vyhlášky bolo potrebné upraviť dispozíciu izieb a spoločných priestorov na treťom, štvrtom a šiestom nadzemnom podlaží tak, aby boli v súlade s novými predpismi, ktoré stanovujú požiadavky na vnútorné prostredie budovy a minimálne požiadavky na plochu a zariadenie pre ubytovaných," vysvetlila riaditeľka školy Elena Tibenská.

Doposiaľ na jednej izbe bývali aj štyria žiaci, po novom môžu byť ubytovaní dvaja, maximálne traja. To si vyžadovalo stavebné úpravy.

Na izbách vybudovali deliace priečky, potrebná bola aj výmena zárubní a dverí, výmena elektroinštalácie a s tým súvisiaca výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov. V rámci rekonštrukcie urobili na internáte aj inštaláciu internetových rozvodov, výmenu obkladov, hygienické maľby stien a výmenu podlahovej krytiny. Kapacita internátu sa tak zvýšila zo 150 miest na 174.