< sekcia Košický kraj

Košický kraj prerozdelil na stredné školy 6538 prvákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

KSK deklaruje, že stanovoval kritériá na určenie maximálneho počtu žiakov pre jednotlivé školy podľa dopytu na trhu práce a počtu žiakov, ktorí končia svoju dochádzku na základných školách.

Košice 2. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva určilo na budúci školský rok Košickému samosprávnemu kraju (KSK) kvótu 6538 žiakov na prijatie do prvých ročníkov stredných škôl. Kraj tento počet prerozdelil medzi jednotlivé školy. Nulový počet prvákov na budúci rok nemá ani jedna z nich.

KSK deklaruje, že stanovoval kritériá na určenie maximálneho počtu žiakov pre jednotlivé školy podľa dopytu na trhu práce a počtu žiakov, ktorí končia svoju dochádzku na základných školách. Deviaty ročník základnej školy bude v tomto školskom roku v kraji končiť 5360 žiakov. Na budúci školský rok žiadali stredné školy v územnej pôsobnosti KSK prijať až 8900 študentov.

Odbor školstva Úradu KSK v uplynulých mesiacoch pripravoval kritériá na určovanie maximálneho počtu žiakov do prvých ročníkov stredných škôl. Kraj verí, že po rokoch sa zastaví "pyramídové zvyšovanie" počtu žiakov a prijímanie detí nebude podliehať marketingu škôl, ktoré sa snažia v normatívoch na žiakov získať čo najviac peňazí, ale tomu, čo chce trh práce a čomu zodpovedajú počty deviatakov. 

"Po rokoch začíname mať šancu, že naše školy budú ponúkať deťom vzdelanie, ktoré im pomôže nájsť si ľahšie prácu v odbore, ktorý vyštudovali. Počty sa snažíme rozdeľovať systematicky, podľa kritérií určených vyhláškou ministerstva školstva, podľa dopytu na trhu práce aj podľa zastúpenia škôl v jednotlivých regiónoch," uviedol v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.

V metodike vychádzal Úrad KSK zo štatistických údajov posledných piatich rokov, ktoré sledovali priemerný počet študentov aj absolventov jednotlivých škôl. Tieto štatistické údaje potom kraj porovnával s dopytom na trhu práce. Predbežné čísla kraj prerokoval s jednotlivými školami. "Z 99 stredných škôl 93 percent súhlasilo s určeným limitom. Ani jednej škole sme nepridelili nulové čísla," dodal Trnka. Zhruba 26 percent z prerozdeleného počtu prvákov vychádza podľa neho na gymnáziá, čo je oproti predchádzajúcemu roku pokles.

Okrem prispôsobenia počtu žiakov demografickému vývoju musel kraj reagovať aj na to, o akých zamestnancov majú firmy pôsobiace v kraji záujem. Na trhu práce je zvýšený dopyt po absolventoch stredných odborných škôl a menší po žiakoch, ktorí opúšťajú gymnáziá. 

Pred 15 rokmi vychádzalo zo základných škôl v KSK dvakrát viac detí ako súčasných zhruba 5500. Ako uvádza krajská samospráva, štát sa snažil navodiť dojem, že sa tomuto trendu prispôsobuje, a racionalizoval počet stredných škôl. Zo 112, ktoré boli v zriaďovateľskej právomoci KSK, ich počet klesol na 63. V kraji však začali vznikať nové školy, najmä súkromné a cirkevné. Dnes je v Košickom kraji celkovo 99 stredných škôl.

Podľa štatistík Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v rokoch 2019 až 2024 nebudú pracovné miesta v kraji vytvárať nové firmy, ale hlavne spoločnosti, ktoré na trhu už pôsobia a ich zamestnanci končia pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku alebo z iných dôvodov. Najviac voľných pracovných miest bude v priemyselnej výrobe, doprave a skladovaní, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci, veľkoobchode a maloobchode. Prebytok pracovných miest zas bude v oblasti elektrotechniky, cestovnom ruchu, textilnom a odevnom priemysle, kaderníctve a drevospracujúcej výrobe. "Na základe týchto faktov sme vypracovali metodiku prerozdeľovania maximálnych kvót. Pevne dúfam, že sme sa poučili chybami z minulosti a dáme našim školám druhú šancu na zvýšenie svojej kvality. Naše školy musia dohnať roky, keď ich úroveň postupne klesala, a musia začať produkovať absolventov, ktorí sú schopní zamestnať sa po skončení školy," konštatoval Trnka.