< sekcia Košický kraj

Prezenčnú maturitu si v Košickom samosprávnom kraji zvolilo 128 osôb

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Pre pandémiu nového koronavírusu sa v tomto školskom roku celoplošné písomné ani ústne maturity nekonajú.

Košice 22. mája (TASR) – Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) absolvuje maturitu prezenčne, teda osobne, len 128 z celkového počtu 4526 maturantov. Pre pandémiu nového koronavírusu sa v tomto školskom roku celoplošné písomné ani ústne maturity nekonajú. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.

Školy stanovujú známky len administratívne, na základe aritmetického priemeru z koncoročných známok zo všetkých predošlých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov. Pri výslednom priemere na rozmedzí zaokrúhlia známku nadol. "Na prezenčné maturity sa prihlásilo 128 žiakov, ale len 16 percent z nich tak urobilo z dôvodu, že nesúhlasia s administratívne stanovenou známkou a želajú si obhájiť lepšiu. Pre nás je to pozitívny indikátor, ktorý svedčí o objektívnom hodnotení počas štúdia," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Žiaci budú prezenčne maturovať v termíne medzi 25. májom a 13. júnom za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Nespokojnosť s administratívnym hodnotením je najmenej častým dôvodom, prečo si žiaci zvolili prezenčnú maturitu. "Až 46 percent zo 128 žiakov príde na maturitu osobne, lebo si pridali predmet, prípadne dva, navyše. Zvyšných 38 percent žiakov prejavilo záujem dobrovoľne maturovať z vyššej úrovne cudzieho jazyka, aby napríklad zlepšili svoje vyhliadky na vysokoškolské štúdium," konštatoval Trnka.

Z celkového množstva 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je KSK, sa prezenčné maturity budú konať len na 24. Týka sa to 13 gymnázií a 11 stredných odborných škôl. Z gymnázií absolvuje prezenčnú formu maturitnej skúšky najviac žiakov napríklad na gymnáziu v Kráľovskom Chlmci alebo na Gymnáziu Poštová v Košiciach. Zo stredných odborných škôl budú žiaci maturovať na SOŠ Ostrovského v Košiciach, Škole umeleckého priemyslu v Košiciach či na Obchodnej akadémii Trebišov.

Administratívne stanovenie známky z maturity sa nevzťahovalo na predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiaci, ktorí boli oficiálne prihlásení na dobrovoľnú maturitu, mali možnosť do 7. mája písomne toto rozhodnutie zrušiť. Mnohí však svoje pôvodné rozhodnutie nezmenili. Na stredných odborných školách, kde sa štandardne maturuje z úrovne jazyka B1, bol častým dôvodom záujem o vyššiu úroveň B2.