< sekcia Košický kraj

Magistrát Košíc označil tvrdenia poslanca J. Polačeka za nepravdivé

Ilustračné foto Foto: TASR

Polaček tvrdil, že Spoločnosť EEI od 14. júna predáva parkovacie karty pre rezidentné zóny jeden až desať, žrebuje výhercov parkovacích kariet a pripravuje zmenu dopravného značenia.

Košice 24. júna (TASR) - Mesto Košice označilo tvrdenia mestského poslanca Jaroslava Polačeka za nepravdivé. Ten vo štvrtok (23.6.) vyzval primátora Richarda Rašiho, aby odstúpil od zmluvy so spoločnosťou EEI, ktorej mestské zastupiteľstvo 13. júna prenajalo viaceré úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Poukázal na údajné porušovanie zmluvných podmienok zo strany spoločnosti a jej neodôvodnené obohacovanie na majetku mesta.

"Spoločnosť EEI od 14. júna predáva parkovacie karty pre rezidentné zóny jeden až desať, žrebuje výhercov parkovacích kariet a pripravuje zmenu dopravného značenia," uviedol Polaček.

Nájomná zmluva z roku 2012, ktorú mesto uzavrelo so spoločnosťou EEI, ani schválené uznesenie ju podľa jeho slov neoprávňuje užívať priestor v zóne jeden až desať, meniť dopravné značenia či rozdávať parkovacie karty.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa hovorkyne magistrátu Lindy Šnajdárovej v júni 2015 schválilo v súlade s cestným zákonom Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorým s účinnosťou od 1. júla do zóny spoplatneného parkovania zahŕňa aj rezidentské lokality číslo jeden až desať.

"V nadväznosti na to bol v mestskom zastupiteľstve odsúhlasený nájom príslušných parkovacích plôch v rezidentských lokalitách spoločnosti EEI, ktorá v súčasnosti prevádzkuje parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne. Po schválení nájmu, týkajúceho sa rezidentských lokalít, bol pripravovaný dodatok k nájomnej zmluve. K ukončeniu tohto procesu došlo tento týždeň," skonštatovala Šnajdárová.

Čo sa týka toho, že spoločnosť EEI technicky pripravuje rezidentné lokality, podľa hovorkyne to mesto Košice ako cestný správny orgán po zohľadnení stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu schválilo.

"Vo vzťahu k namietanému predaju rezidentských parkovacích kariet je potrebné uviesť, že tieto parkovacie karty budú účinné až od 1. 7. 2016 a podľa stanoviska vyžiadaného od spoločnosti EEI parkovacia karta, predaná v júni 2016, platná na obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, je časovo rozlíšená až od 1. 7. 2016. Znamená to, že spoločnosť EEI účtuje výnos v mesiacoch, kedy reálne poskytuje službu parkovania, teda od 1. 7. 2016 až do 30. 6. 2017. V júni 2016 službu parkovania spoločnosť EEI neposkytuje," spresnila Šnajdárová.

Podotkla, že jednostranné odstúpenie od nájomnej zmluvy, na ktoré vyzýva poslanec Polaček, by bolo možné až po porušení zmluvných podmienok prevádzkovateľom, k čomu doteraz nedošlo.

"So zreteľom na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že príprava dodatku k nájomnej zmluve bola ukončená, dodatok bol podpísaný a dnes bude zverejnený, považujeme podanie výzvy na odstúpenie od nájomnej zmluvy so spoločnosťou EEI za nedôvodné a z právneho hľadiska neprimerane riskantné s prihliadnutím na niektoré minulé kauzy, napríklad Outclaim a Strelingstav," dodala Šnajdárová.