< sekcia Košický kraj

Mesto Košice vlani hospodárilo s celkovým prebytkom 2,7 milióna eur

Na snímke primátor Košíc Jaroslav Polaček. Foto: TASR - František Iván

Najväčšie výdavky z hľadiska programového členenia rozpočtu boli v programoch vzdelávania (85 miliónov eur), dopravy (36 miliónov eur) a životného prostredia (21 miliónov eur).

Košice 30. júla (TASR) - Celkový výsledok minuloročného hospodárenia mesta Košice predstavuje 2,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2019, ktorý vo štvrtok na svojom rokovaní bez pripomienok schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Zostatok dlhu mesta ku koncu minulého roka predstavoval 32 miliónov eur, čo je 18,3 percenta.

Celkové príjmy dosiahli približne 217 miliónov eur a výdavky 214 miliónov eur. Ide tak o 91-percentné plnenie príjmov a 90-percentné plnenie výdavkov. Cudzie prostriedky - štátne prostriedky, granty a ostatné účelové prostriedky sú vo výške 2,1 milióna eur a sú viazané na použitie v tomto roku. Sumu 577.000 eur, ktorá po ich odpočítaní zostane, pridelili do rezervného fondu mesta a vratku vo výške 54.000 eur do fondu rozvoja bývania.

Hospodárenie a záverečný účet po formálnej stránke sú v súlade so všetkými zákonmi a s platnou legislatívou. Čo sa týka môjho celkového hodnotenia, mesto nevyužilo tie príležitosti, ktoré mu rozpočet minulý rok dával. Napríklad starostlivosť o opustených ľudí – bezdomovcov a sociálne odkázaných, starostlivosť o opustené a túlavé zvieratá, a o 'opustené' autá,“ povedal s tým, že ide aj o ďalšie oblasti.

Najväčšie výdavky z hľadiska programového členenia rozpočtu boli v programoch vzdelávania (85 miliónov eur), dopravy (36 miliónov eur) a životného prostredia (21 miliónov eur). Magistrát označil za významné investičné akcie, napríklad rekonštrukciu a vybavenie škôl i školských zariadení, modernizáciu zastávok mestskej hromadnej dopravy, rekonštrukciu mostov, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Slaneckou cestou či výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny na Sládkovičovej ulici. Košice vlani splatili úvery vo výške 19,3 milióna eur.

Hospodárenie všetkých príspevkových organizácií mesta skončilo so ziskom. Najvyšší zisk eviduje zoologická záhrada, a to 230.000 eur. Nasleduje Správa mestskej zelene so ziskom necelých 120.000 eur.