< sekcia Košický kraj

Michalovce zvýšia poplatky za materské školy a jasle

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak

Zvýšenie poplatkov sa týka dvoch všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta, ktoré prijali poslanci v týchto dňoch.

Michalovce 5. mája (TASR) - V tomto roku sa zvýšia poplatky v jasliach, materských školách v Michalovciach, čiastočne aj v školských kluboch a v Základnej umeleckej škole (ZUŠ). Rozhodli o tom prijatím príslušných nariadení mesta michalovskí poslanci.

Zvýšenie poplatkov sa týka dvoch všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta, ktoré prijali poslanci v týchto dňoch. Prvým je VZN o určení výšky príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých školských zariadeniach spadajúcich pod mesto, druhým nariadením je VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe i výške úhrad za ne na území Michaloviec.

Prvé nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 1. septembra tohto roka, zvýši poplatky za dieťa vo veku od dvoch do troch rokov, umiestnené v materskej škole, zo súčasných 60 na 140 eur mesačne. Výška príspevku za dieťa v bežnej triede však zostáva bezo zmeny na úrovni 10 eur mesačne.

Z dnešných 6 na 10 eur mesačne porastie príspevok rodičov za deti v školskom klube, ďalej dôjde k zvýšeniu u žiaka ZUŠ v individuálnej forme štúdia zo 4 na 5 eur a u žiaka v kolektívnej forme štúdia z 2,70 na 3 eurá za mesiac.

VZN navrhujúce zvýšenie poplatkov za jasle vstúpi do platnosti skôr, a to 1. júla tohto roka. Za umiestnenie a pobyt dieťaťa v Kombinovanom dennom stacionári na Ul. A. Markuša sa bude teda platiť po novom namiesto 60 eur, 120 eur mesačne.

Mladé rodiny, ktoré dnes umiestňujú svoje deti do jaslí, dostávajú od štátu príspevok na starostlivosť o ne v sume 230 eur. Hradia z neho pobyt a stravu dieťaťa v spomenutom zariadení. Ani 100-percentné zvýšenie poplatku v michalovských jasliach sa teda nevyrovná sume štátneho príspevku, čo bol jeden z argumentov radnice pri predkladaní nového VZN na nedávne rokovanie zastupiteľstva.

"Nechceme celú sumu, ktorú dostávajú rodičia od štátu, ale iba časť. Nemyslíme si, že je to nejaký veľký zásah do ekonomiky rodín, pretože predpokladám, že keď dajú deti do niektorého z našich zariadení, tak asi preto, že chcú možno zarábať, pracovať. Ak je tam iný dôvod ako tento, tak potom by sme boli radi, ak by radšej ostali doma pri deťoch," konštatoval michalovský primátor Viliam Záhorčák (Smer-SD) na margo zvýšených poplatkov za najmladších obyvateľov mesta.