< sekcia Košický kraj

Michalovce otvorili v bývalej škôlke nové denné centrum pre seniorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Mesto s opravami budovy začalo v roku 2017.

Michalovce 10. októbra (TASR) – Mesto Michalovce otvorilo v poradí desiate denné centrum pre seniorov. Nachádza sa v objekte bývalej materskej školy na Vrboveckej ulici. Otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok 7. októbra. Informovala o tom tamojšia radnica.

Mesto s opravami budovy začalo v roku 2017. Postupne boli na objekte realizované stavebné práce, ktoré zahŕňali opravu strechy, fasády, elektrorozvodov, vodomernej šachty a hromozvodu. Ďalej boli vymenené okná, opravené steny, stropy, podhľady a schody, urobili sa nové omietky, v záhrade pribudol altánok. „V roku 2021 bolo centrum vybavené nábytkom. Celkové finančné náklady na zriadenie denného centra na Vrboveckej ulici predstavovali sumu 92.000 eur a boli hradené z vlastných zdrojov mesta,“ uviedol mestský úrad.

Mesto Michalovce zabezpečuje ambulantnú sociálnu službu pre seniorov – denné centrum, v podstate ide o bývalé kluby dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a osobám so zdravotným postihnutím. Centrá slúžia ako spoločenské strediská, sú miestom zábavy a odpočinku. Hlavným cieľom tejto činnosti je podnecovať aktivity seniorov, začleňovať ich do života spoločnosti a zbavovať ich pocitu osamelosti.

Náklady na prevádzku a činnosť denných centier sú hradené z mestského rozpočtu a v priemere na jeden rok predstavujú podľa radnice 45.000 eur.