< sekcia Košický kraj

Na post riaditeľa košického dopravného podniku je 13 záujemcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Pri generálnom riaditeľovi DPMK, ktorý bude zároveň aj členom predstavenstva tohto podniku, ide už o opakované výberové konanie.

Košice 14. novembra (TASR) – Do výberového konania na post generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa prihlásilo celkovo 13 uchádzačov, náčelníkom košickej mestskej polície (MsP) chcú byť traja záujemcovia. Po uplynutí termínu na podávanie prihlášok o tom vo štvrtok informoval magistrát mesta.

Mesto zverejnilo obe transparentné výberové konania koncom októbra. Pri generálnom riaditeľovi DPMK, ktorý bude zároveň aj členom predstavenstva tohto podniku, ide už o opakované výberové konanie. Primátor Košíc Jaroslav Polaček ho vyhlásil po tom, čo víťazný uchádzač z predchádzajúceho výberového konania Tomáš Kizek nezískal pri návrhu na svoje vymenovanie dostatočnú dôveru poslancov mestského zastupiteľstva. Post náčelníka MsP nie je oficiálne obsadený už sedem rokov a od roku 2012 až do súčasnosti zastávali túto funkciu iba poverení náčelníci.

"Termíny jednotlivých častí výberových konaní budú záujemcom oznamované elektronickou formou, pričom vybraných uchádzačov čakajú najprv osobné pohovory. Najlepší z nich sa podľa rozhodnutia výberovej komisie môžu zúčastniť neverejného a potom i verejného vypočutia, počas ktorého budú pred verejnosťou prezentovať svoju stratégiu vedenia DPMK, resp. MsP a tiež odpovedať aj na otázky členov výberovej komisie a verejnosti," uviedol magistrát.

Výberová komisia určí podľa stanoveného bodového ohodnotenia poradie uchádzačov. Primátor na základe výsledkov odporúčania komisie predloží návrh na vymenovanie víťazného uchádzača na schválenie košickým mestským poslancom. Ak víťazní uchádzači získajú dôveru mestských poslancov na ich decembrovom rokovaní, nový riaditeľ DPMK a náčelník MsP Košice by mohli do svojich funkcií nastúpiť od 1. januára 2020. 

Mesto Košice vyhlásilo začiatkom novembra aj ďalšie výberové konania na vedúce a referentské pozície vo verejnej správe. Do 22. novembra sa môžu hlásiť uchádzači na posty vedúceho oddelenia školstva a vedúceho referátu protokolu a zahraničných vzťahov. Najneskôr v rovnaký dátum musí byť na magistrát mesta doručená aj prihláška do výberového konania na právnika, resp. referenta pre marketingový a komunikačný servis.

Do 25. novembra je možné sa prihlásiť do výberového konania na funkcie riaditeľa Materskej školy Hrebendova 5 a Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským Žižkova 4.