< sekcia Košický kraj

Obyvateľom Zemplína opäť skontrolujú vodu z domovej studne

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Vodohospodári aj tento rok pokračujú v tradícii organizovania Okresných dní vody, ktoré sa uskutočnia 14. až 15. apríla.

Michalovce 13. apríla (TASR) – Obyvatelia Zemplína si budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu z domovej studne už po druhýkrát. Vodohospodári aj tento rok pokračujú v tradícii organizovania Okresných dní vody, ktoré sa uskutočnia 14. až 15. apríla. Ide už o 20. ročník úspešného podujatia, ktoré sa koná pod záštitou michalovského závodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Začne sa v hoteli na Vinianskom jazere, kde sa stretnú odborníci z oblasti vodného hospodárstva.

Prednášky špecialistov budú okrem iného venované rekonštrukcii odvodňovacej kanálovej sústavy na Slovensku, vplyvu dlhodobej prevádzky nádrží na bezpečnosť betónových priehrad, problematike povodní či klimatickým zmenám. "Účastníci podujatia si budú mať možnosť skontrolovať cholesterol z kapilárnej krvi, fajčiari sa vďaka prístroju smokerlyzer dozvedia, aké množstvo oxidu uhoľnatého vydychujú do ovzdušia," informovala spoločnosť.

Pre verejnosť si organizátori prichystali program na piatok 15. apríla. Pre obyvateľov okresu Michalovce a Sobrance budú vykonávané bezplatné analýzy vzoriek vody z domových studní na stanovenie obsahu dusičnanov. Sprievodná akcia je určená len pre obyvateľov obcí, v ktorých nie je vybudovaný verejný vodovod. Záujemcovia môžu vzorky vody priniesť do Výskumnej hydrologickej základne ÚH SAV v Michalovciach, Hollého 42, tel. č. 056/64 25 147.

Obyvatelia východoslovenského regiónu, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, si mohli v tomto roku dať bezplatne skontrolovať vodu ešte 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody.