< sekcia Košický kraj

Projekt s podporou EÚ pomohol záchrane orla krikľavého na Slovensku

Na snímke krst filmu Spoločne chránime orla krikľavého 26. mája 2015 v Košiciach. Dokumentárny film v dĺžke 27 minút bol vyrobený v rámci projektu LIFE 09NAT/SK/000396 „Ochrana orla krikľavého na Slovensku“, ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so spoločnosťami Východoslovenská energetika Holding a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Foto: TASR - Roman Hanc

O živote týchto dravých vtákov a krokoch na ich záchranu rozpráva film Spoločne chránime orla krikľavého, ktorý dnes v premiére predstavili v Košiciach.

Košice 26. mája (TASR) – Ochranárske opatrenia s cieľom zastaviť pokles hniezdnej populácie orla krikľavého realizovali v uplynulých štyroch rokoch mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a energetické spoločnosti v rámci projektu s podporou eurofondov. O živote týchto dravých vtákov a krokoch na ich záchranu rozpráva film Spoločne chránime orla krikľavého, ktorý dnes v premiére predstavili v Košiciach.

Orol krikľavý je v rámci Európy ohrozeným druhom. Slovensko s početnosťou hniezdnej populácie 600 – 800 hniezdnych párov hrá významnú úlohu pri jeho ochrane. Za ostatných 15 rokov početnosť hniezdnej populácie podľa ochranárov poklesla, a to až o 23 percent. Od roku 2011 preto Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so spoločnosťami Východoslovenská energetika (VSE) Holding, Stredoslovenská energetika (SSE) a Stredoslovenská energetika – Distribúcia (SSE-D) realizovali početné opatrenia, ktoré prispeli k stabilizácii populácie.

"Za posledné štyri roky sa nám podarilo vyhlásiť pre viac ako 170 hniezd orla krikľavého tzv. ochranné zóny, v ktorých je územne a časovo regulovaná hospodárska činnosť. Je to najúčinnejší spôsob, ako zabezpečiť ochranu hniezdnych biotopov tohto vzácneho druhu a jeho nerušené hniezdenie," priblížil Boris Maderič z mimovládnej organizácie. "Okrem toho sme postavili 70 nových hniezd, ktoré sú oveľa stabilnejšie ako prirodzené hniezda a odolajú aj najsilnejším búrkam."

K ochrane druhu významným spôsobom prispievajú energetické spoločnosti, ktoré inštalujú na elektrické vedenia rôzne ochranné prvky zabraňujúce poraneniam alebo úhynom vtákov. Tomuto úsiliu napomáha Európska komisia, ktorá doposiaľ podporila projekty na ochranu orla krikľavého v siedmich členských krajinách vrátane Slovenska.Orol krikľavý je na Slovensku chránený v 12 chránených vtáčích územiach (CHVÚ), ktoré sú súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000. V dvoch z nich, v CHVÚ Horná Orava a Laborecká vrchovina, vďaka úsiliu Stredoslovenskej a Východoslovenskej energetiky Holding nehrozí poranenie alebo úmrtie následkom zásadu elektrických prúdom. "Inštaláciou špeciálnych konzolových chráničiek sa výrazne znižuje riziko kolízie tohto dravca s konštrukciami 22 kV elektrických vedení. Terénne pozorovania potvrdzujú, že majú takmer 100 -percentnú účinnosť. Komplexne sme už ošetrili 3900 podperných bodov," vysvetlila Andrea Danihelová, hovorkyňa VSE Holding.

Jana Bolibruchová za SSE-D dodala, že finančne náročnejším, ale z dlhodobého hľadiska efektívnejším technickým riešením, je výmena pôvodných horizontálnych konzol za špeciálne konzoly. "Takéto opatrenie sme realizovali na 207 stĺpoch 22 kV elektrického vedenia v CHVÚ Horná Orava," uviedla.

O živote orlov krikľavých, o tom, čo ich ohrozuje a ako je možné ich chrániť, rozpráva 27 minútový dokumentárny film Spoločne chránime orla krikľavého, vyrobený v spolupráci so známym slovenským filmárom Tomášom Hulíkom. Obraz sprevádza hudba Petra Machajdíka. Snímka, ktorú dnes uviedli do života na pôde VSE Holding v Košiciach, bude využívaná na propagačné a vzdelávacie účely.

Film, ochranárske opatrenia, ako aj eko-výchovné aktivity boli realizované v rámci projektu v rokoch 2011 - 2015, ktorý spolufinancuje Európska únia prostredníctvom jej finančného nástroja pre životné prostredie LIFE a Ministerstvo životného prostredia SR. "Celkový rozpočet projektu bol milión 45 tisíc eur," uviedla projektová manažérka Zuzana Guziová.