< sekcia Košický kraj

Podpora Švajčiarska má prispieť k rozvoju Slovenského raja a okolia

Slovenský raj, ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podľa Spišiakov prospeje rozvoju tohto doposiaľ zaostávajúceho regiónu.

Spišská Nová Ves 20. marca (TASR) - Vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa na začiatku tohoročnej turistickej sezóny opäť rozširuje potenciál cestovného ruchu v Národnom parku (NP) Slovenský raj a v priľahlých oblastiach. To podľa Spišiakov prospeje rozvoju tohto doposiaľ zaostávajúceho regiónu.

„Dnes a v sobotu 21. marca sa môžu návštevníci národného parku presvedčiť o množstve pozitívnych zmien, ktoré sa vďaka podpore Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky vo výške takmer 1,15 milióna eur podarilo zrealizovať. Stalo sa tak v rámci projektu SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC (turistické informačné centrum) Dobšinská ľadová jaskyňa,“ uviedol projektový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) NP Slovenský raj Jozef Koval.

Okrem záverečnej konferencie spojenej s workshopom a prezentáciou projektu sa dnes uskutočnilo aj slávnostné otvorenie štyroch z plánovaných ôsmich nástupných centier. Konkrétne ide o Stratenú, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Hrabušice a Smižany. „V rámci projektu bola v roku 2012 založená OOCR NP Slovenský raj – Klastra cestovného ruchu tvoreného 11 obcami subregiónu. V júni 2014 bolo uvedené do prevádzky novovybudované TIC v atraktívnej lokalite pamiatky UNESCO, pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré vo svojich priestoroch ponúka internetovú kaviareň, bufet, multimediálnu prezentačnú a prednáškovú miestnosť a množstvo informačných a propagačných materiálov,“ upozornil Koval.

V Slovenskom raji sa okrem toho prostredníctvom projektu mohlo obnoviť turistické značenie jestvujúcich turistických peších trás a cyklotrás o rozlohe viac ako 300 kilometrov, osadiť lavičky, odpadkové koše, posiedky či ohniská na vybraných miestach pre turistov. „Dôležitou súčasťou projektu bola aj výmena či rekonštrukcia technických zariadení v národnom parku v lokalitách Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Zejmarská roklina, Dolina Tiesňavy, Stratenská píla - Dedinky, Kláštorská roklina, Kyseľ - náhradná trasa, Sokolia Dolina a Prielom Hornádu,“ vymenúva ďalšie z aktivít Koval.

Pozrite si galériu k otvoreniu novej brány v rámci projektu:


V spolupráci s partnermi projektu, švajčiarskou organizáciou NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE, Združením obcí Mikroregiónu Slovenský raj – Sever a Mestom Dobšiná, OOCR vypracovala stratégiu, tzv. expertízny manuál destinačného manažmentu trvalo udržateľného rozvoja NP Slovenský raj. Ten je dostupný všetkým používateľom služieb cestovného ruchu v tomto regióne. Pre potreby manažmentu, plánovania a marketingu so zapojením rómskeho obyvateľstva do služieb cestovného ruchu, ochrany životného prostredia a pod. bolo na 73 vzdelávacích stretnutiach vyškolených cca 1600 účastníkov.  

„Región má okrem vlastnej značky, loga či ochrannej známky aj svojho maskota, ktorým je škriatok Štastko. Dôležitý je systém karty zliav, ktorý umožňuje využívať množstvo zliav a benefitov v rôznych službách, v oblasti ubytovania, gastronómie, ale i ďalších doplnkových aktivít, ďalej rezervačný systém na stránke www.vraji.sk, ako aj mobilnú aplikáciu vraji.sk s možnosťou získania aktuálnej reálnej polohy v Slovenskom raji,“ uzatvára Koval.