Quantcast
< sekcia Košický kraj

Samosprávy samé nezvládnu zlikvidovať odpad po osade pri Letanovciach

Po takmer desiatich rokoch sa Rómovia z osady pri obci Letanovce, okres Spišská Nová Ves, začali sťahovať do nových priestorov v lokalite Strelník. Na snímke rómske deti rozoberajú jednu z chatrčí v osade Letanovský mlyn v Letanovciach 2. októbra 2013. Foto: TASR

Bývalí osadníci žili v Letanovskom mlyne asi 100 rokov, žiadne veľké upratovanie sa tam počas tohto obdobia nekonalo, odpad tak nie je len povrchový, ale siaha hlboko do zeme.

Letanovce/Spišské Tomášovce 21. januára (TASR) – Obec Letanovce v okrese Spišská Nová Ves už nemá k dispozícii aktivačných pracovníkov na odpratanie odpadu, ktorý ostal po sťahovaní Rómov z bývalej osady v Letanovskom mlyne do nových priestorov v lokalite Strelník. Starosta Michal Urban však tvrdí, že urobí všetko preto, aby bola obec nápomocná pri upratovaní neporiadku blízko Slovenského raja. To je teraz na pleciach obce Spišské Tomášovce, keďže bývalá osada sa nachádza v jej katastri.

Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi vydal rozhodnutie, že túto nelegálnu skládku máme upratať do 31. júla 2014 na vlastné náklady. My však na to nemáme dostatok financií, takže za účasti a spolupráce obce Letanovce budeme upratovať túto osadu, zatiaľ len za pomoci aktivačných pracovníkov, my ich máme 25,“ uviedla starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová s tým, že financie na náklady na ťažkú techniku a odvoz odpadu sa bude usilovať získať z Ministerstva životného prostredia SR prípadne z iných zdrojov. Stáť by to malo podľa starostky asi 100.000 eur. Prvé upratovanie tam začalo takmer pred dvoma týždňami, keď ochranári vyčistili spolu s aktivačnými pracovníkmi Trstenský potok, ktorý sa vlieva do Hornádu v Slovenskom raji. Vyzbierali dva veľkoobjemné kontajnery odpadu.

Bývalí osadníci žili v Letanovskom mlyne asi 100 rokov, žiadne veľké upratovanie sa tam počas tohto obdobia nekonalo, odpad tak nie je len povrchový, ale siaha hlboko do zeme. „Obrátili sme sa aj na splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ten nám povedal, že musíme počkať do konca januára, kým vyjdú nejaké výzvy a bude sa nám usilovať pomôcť, už len preto, že máme slušných Rómov,“ upozornila Nebusová. Problémom v tomto prípade je, že hoci stará osada stála v katastri Spišských Tomášoviec, jej obyvatelia boli prihlásení na trvalý pobyt vo väčšine prípadov v Letanovciach a ďalších asi 400 ľudí aj v iných samosprávach. Práve tie poberali na týchto občanov podielové dane od štátu. „So starostom Letanoviec je komunikácia dobrá, ja chcem docieliť, aby aspoň polovica odpadu bola do začiatku letnej turistickej sezóny odprataná, to znamená plasty, papiere, odevy, topánky, skrátka viditeľný ľahší odpad,“ dodala Nebusová s tým, že odpad sa potom bude zvážať na skládku v Spišskej Novej Vsi. V tomto smere už požiadala o pomoc aj vlastníkov predmetných pozemkov, moderátora Olivera Andrásyho a Slovenský pozemkový fond.

„Samozrejme, že pomôžeme, jedno upratovanie sme už robili asi pred troma týždňami, keď sme vyviezli dve vlečky odpadu. Nám skončila zmluva o aktivačných prácach, oslovil som však viacerých dobrovoľníkov a budeme požadovať aj aktivačných pracovníkov a budeme sa podieľať na upratovaní,“ ubezpečil Urban s tým, že pomôcť by mohlo v tomto smere aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Iniciatíva od samotných osadníkov, že by po sebe upratali bez nároku na odmenu, podľa neho zatiaľ neprišla.

Ochranárom sa podarilo úplne vyčistiť potok, ktorý je pod osadou. „Ohľadom osady, tá síce nie je v národnom parku, ale je na jeho hranici, my apelujeme na kompetentných, aby sa to pohlo aj po tej formálnej stránke, zároveň sa usilujeme podporiť obec Spišské Tomášovce, aby získala nejaké finančné prostriedky na odstránenie tejto starej environmentálnej záťaže od štátu,“ dodal šéf Správy národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. Podľa neho nie je reálne, že by tento problém mohli zvládnuť samosprávy bez pomoci iných, pretože nejde len o povrchový zber odpadu.

Rómski osadníci sa do nových obecných nájomných bytov v lokalite Strelníky presťahovali z Letanovského mlyna na začiatku októbra minulého roku.