< sekcia Košický kraj

Tému SNP v súčasnosti reflektuje umelecká výstava v Kunsthalle

Na snímke inštalácia vytvarníkov Radka Mačuhu a Martina Piačeka pod názvom Práca, ktorú treba robiť - 2014. FOTO TASR/Roman Hanc

Návštevníci si ju môžu pozrieť do 11. septembra 2014.

Košice 24. augusta (TASR) – Nové pohľady na umelecké stvárnenie Slovenského národného povstania, ktoré bolo pred rokom 1989 kanonickou témou oficiálneho umenia u nás, ponúka prebiehajúca výstava v  Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach. "SNP - Nepovinná výstava" má dve vrstvy – živú a muzeálnu. Prvá prezentuje aktuálny príspevok živých umelcov k SNP, druhá je kurátorským výberom z diel klasikov zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Kurátormi výstavy, ktorá je "nepovinnou" ozvenou 70. výročia protifašistického povstania sú umelci Martin Piaček a Radko Mačuha. Na ich projekt zareagovalo cez 20 výtvarníkov niekoľkých generácií. "Výstava chce ukázať ne-povinné a dobrovoľné vyrovnanie sa autorov s náročnou témou Slovenského národného povstania, na rozdiel od kanonizovaných predpísaných vyjadrení predchádzajúceho režimu, po 20-ročnom období nezáujmu o túto presýtenú tému," uviedla kurátorská dvojica.

Umelci na ponúknutú tému zareagovali rôzne – niekedy staršou prácou, ktorá v nových súvislostiach získala nový obsah, inokedy novým dielom. Vystavené práce pritom zahŕňajú širokú škálu techník a prístupov, od mäkkej sochy, reliéfu, maľby na stenu, videa, performance, či inštalácie objektovej i zvukovej. "Aj väzba k téme je prirodzene (dobro)voľná – skôr ako samopaly, partizáni a 'hlavná úloha strany' tu figurujú abstraktnejšie posolstvá, v závislosti od temperamentu i veku autora raz skôr patetické, inokedy civilnejšie alebo ironické. Tematizuje sa vzdor, sloboda, (de)kolonizácia, situácia jednotlivca v spoločnosti, otázka zabúdania a pripomínania, ale aj SNP ako inštitucionalizovaná téma či istý druh (romantickej?) obraznosti, s ktorou sme v minulosti vyrastali," uvádza sa v texte k výstave. 

Ku kladeným otázkam v rámci projektu patrí, či je alebo môže byť dnes SNP ako téma vizuálneho umenia aktuálne, alebo čím rezonuje a ako je možné túto rezonanciu vteliť do médií zdanlivo vzdialených navyknutej tradícii zobrazovania.

Výstava iniciovaná umelcami a inštalovaná v trochu popovom priestore bývalej plavárne je podľa organizátorov vlastne experimentom. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 11. septembra 2014.