< sekcia Košický kraj

Na letisku vypustili na Spiši do stratosféry balón s technológiou

Na snímke vedci napúšťajú balón héliom pred letom do stratosféry na letisku v Spišskej Novej Vsi počas experimentu s názvom vypustenie experimentálnej stratosférickej balónovej platformy v rámci siete Strato-Nanobio Lab v Spišskej Novej Vsi 2. mája 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tento let je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce Spoločne pre výskum, rozvoj a inovácie.

Spišská Nová Ves 2. mája (TASR) – Na letisku v Spišskej Novej Vsi vypustili slovenskí a českí vedci i študenti dnes v skorých ranných hodinách do stratosféry balón s novou prístrojovou a experimentálnou platformou.

Štart balóna aj pre dážď nebol podľa predsedu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakuba Kapuša jednoduchý, no podaril sa. Balón vystúpil do nižšej výšky, ako očakávali, no výskum to neovplyvnilo a všetky potrebné údaje sa vedcom a študentom podarilo získať. Balón po niekoľkých hodinách vo vzduchu pristál južne od Medzilaboriec.

„Experiment bude vyhodnocovať poškodenie DNA na základe nových biochemických poznatkov, spektrálnou a fotometrickou metódou. Vzorka obsahuje molekulu vhodnú pre pozorovanie škodlivého vplyvu žiarenia na človeka, akou je práve DNA. Ide o zistenie miery poškodenia konvenčnými metódami merania. V našom experimente zisťujeme mieru zmien pomocou fluorescencie a absorbancie. Na tento základný experiment sú však viazané ďalšie potrebné experimenty a merania. Počas letu budú registrované meteorologické údaje z letového profilu a budeme sa snažiť zaistiť aj dáta koncentrácie ozónu vo vrchných vrstvách stratosféry,“ uviedol Jan Zítka z Mendelovej univerzity v Brne a Vysokého učení technického v Brne.

Ešte dnes popoludní a v ďalších dňoch sa budú výsledky z letu intenzívne spracovávať a pripravovať na ďalšie použitie, predovšetkým na uverejnenie v odborných periodikách. Zo získaných experimentálnych dát očakávajú realizátori projektu, že overená technológia bude ďalej využiteľná pre ďalšie, technicky náročnejšie experimenty.

Tento let je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce Spoločne pre výskum, rozvoj a inovácie, ktorého nositeľom je Laboratórium metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerzity v Brne. Partnermi projektu sú SOSA a Hvezdáreň Valašské Meziříčí, p.o. Ide už o siedmy spoločný stratosférický let a celkom 15. let organizovaný SOSA. Na palube stratosférickej platformy boli umiestené nielen jedinečné bio/nanotechnológie, ale boli na nej takisto testované aj nové subsystémy modernizovanej základnej stratosférickej platformy.