< sekcia Košický kraj

Na školách v pôsobnosti KSK oproti vlaňajšku ubudne zhruba 400 prvákov

To je zhruba o 400 žiakov menej ako rok pred tým.

Košice 17. augusta (TASR) – Do prvých ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) by v školskom roku 2014/2015 malo nastúpiť 6290 žiakov, čo je zhruba o 400 žiakov menej ako rok pred tým. "Na viac ako polovici stredných škôl očakávame pokles počtu žiakov v dennej forme štúdia," potvrdila pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.

Z celkového počtu prvákov by malo nastúpiť na stredné odborné školy 4494, na gymnáziá 1681 a na konzervatóriá 115. Tieto údaje nezahŕňajú žiakov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania, ako je nadstavbové a pomaturitné štúdium. Presné počty budú podľa Bobrikovej známe až po 15. septembri, kedy sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.

Počet škôl v pôsobnosti kraja sa od nového školského roka nemení. Vzdelávanie naďalej poskytuje 64 stredných škôl, z toho 19 gymnázií, dve konzervatóriá, dve spojené školy a 41 stredných odborných škôl.

Podľa informácií z Úradu KSK od septembra pribudnú v kraji nové elokované pracoviská stredných odborných škôl, ktorých bolo dosiaľ 16. Z tých nových je desať určených najmä pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci si tu môžu dokončiť základné vzdelanie, získať isté zručnosti a výučný list, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce. Takéto vysunuté pracoviská vzniknú v Sečovciach, Parchovanoch, Lelesi, Kuzmiciach, Nižnom Žipove, Čiernej nad Tisou (všetko okr. Trebišov), Richnave (okr. Gelnica), Čani a Sokoľanoch (okr. Košice okolie). Do siete škôl ministerstvo školstva potvrdilo aj zaradenie dvoch elokovaných pracovísk SOŠ Učňovská v Košiciach pre vzdelávanie občanov vo výkone väzby a trestu odňatia slobody. Pôsobiť budú v Košiciach na Floriánskej a Budovateľskej ulici.