< sekcia Košický kraj

V Slovenskom krase sčítajú zimujúce netopiere

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman

Podľa doterajších výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 65.000 jedincov, uviedol chiropterológ Štefan Matis zo Správy NP SK.

Rožňava 12. februára (TASR) – Sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov je cieľom ich aktuálneho zimného sčítania, ktoré prebieha v zimoviskách na území Národného parku Slovenský kras (NP SK). TASR o tom informoval chiropterológ Štefan Matis zo Správy NP SK s tým, že je naplánované do polovice marca.

„Podľa doterajších výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 65.000 jedincov. Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tejto nie príliš výraznej zimy večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, nachádzajúcom sa práve v Slovenskom krase, bolo zaznamenaných okolo 60.000 jedincov,“ konkretizoval Matis, podľa ktorého sú v Európe známe iba dve väčšie zimoviská, v Bulharsku a v Rumunsku.

Dlhodobý trend poklesu početnosti je podľa jeho údajov pozorovaný u dvoch druhov, netopiera ostrouchého a uchane čiernej. „Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný. Tie sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne,“ podotkol chiropterológ.

Ako ďalej povedal, každé zimné sčítanie netopierov prinesie určité prekvapenia a nebolo tomu inak ani počas tejto zimy. „V Jasovskej jaskyni bol zaznamenaný krúžkovaný podkovár veľký, ktorý bol označený kolegami v Maďarsku v roku 1993. Ide teda o 26,5-ročného netopiera, čo znamená, že je to najstarší zistený jedinec tohto druhu na území Slovenska a Maďarska,“ objasnil Matis.

NP SK je najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň. Odborníci zo správy NP SK v spolupráci s dobrovoľníkmi v ňom počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel.