Quantcast
< sekcia Košický kraj

Združenie so psím útulkom dlží Košiciam poplatok vyše 10.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Poplatok za rozvoj je spolovice príjmom mesta a mestskej časti Šaca, na území ktorej sa nachádza psí útulok.

Košice 13. mája (TASR) – Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP), ktoré na základe zmluvy s mestom Košice prevádzkuje pri Haniske karanténnu stanicu, nezaplatilo mestský poplatok za rozvoj v sume 10.230 eur. Mesto ho vyrubilo ešte v roku 2020 za výstavbu karanténnej stanice. Keďže združenie sumu na zaplatenie poplatku nemá, žiada o finančnú pomoc svojich podporovateľov.

Poplatok za rozvoj je spolovice príjmom mesta a mestskej časti Šaca, na území ktorej sa nachádza psí útulok. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) ho zaviedlo vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) od roku 2020 s najvyššou možnou sadzbou, a to 35 eur za každý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. "ÚVP nezaplatila spomínaný poplatok a, žiaľ, nepožiadala ani o splátkový kalendár, ktorý ešte vtedy mohli rozvrhnúť na niekoľko rokov. Z tohto dôvodu im podľa zákona hrozila exekúcia a zároveň by podľa podmienok schválených mestským zastupiteľstvom nemohli čerpať dotáciu z mesta na tento rok, o ktorú požiadali," informoval vo štvrtok (12. 5.) magistrát.

Napokon tento mesiac došlo k dohode, že ÚVP podpíše splátkový kalendár a zaplatí dlžnú sumu do konca roka. "Následne bude možné na najbližšie rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva predložiť materiál, v ktorom je akceptovaná žiadosť ÚVP na poskytnutie dotácie vo výške 22.600 eur podľa záväzného predpisu," konštatoval magistrát.

Mesto ďalej informovalo, že nemôže so spätnou platnosťou znížiť alebo úplne odpustiť pre ÚVP tento poplatok, keďže to neumožňuje zákon ani schválené VZN. "Aby sme v budúcnosti predišli podobným prípadom, vieme si predstaviť diskusiu o zmene VZN, do ktorého by sa doplnilo, že za stavby takéhoto verejnoprospešného charakteru by bola upravená výška poplatku za rozvoj. Ten by v zmysle príslušného zákona mohol byť znížený až na tri eurá za štvorcový meter s tým, že zmena by v prípade schválenia poslancami zastupiteľstva bola platná od 1. januára 2023," dodal magistrát.

Mesto tiež poukázalo na úhradu nákladov vo forme paušálneho mesačného poplatku za poskytnutie priestorov karanténnej stanice vo výške 13.200 eur mesačne, čo je oproti minulému roku nárast o desať percent. ÚVP má zároveň schválené symbolické nájomné za pozemky, ktoré užíva, v sume jedno euro ročne. Mesto ďalej v blízkej dobe plánuje vybudovať novú elektrickú prípojku za 110.000 eur.

Zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice je mesto povinné zo zákona. Keďže mesto Košice vlastnú karanténnu stanicu nemá, od júna 2021 uzatvorilo zmluvu s ÚVP o karanténnej stanici, ktorej stavbu zaplatil anonymný sponzor pre potreby občianskeho združenia.

ÚVP na sociálnej sieti požiadala o pomoc s nezaplateným poplatkom s tým, že ho sama nedokáže uhradiť.