< sekcia Krimi

Obvinený v prípade Duckého zmeniek nemôže dostať vyšší trest

Ilustračné foto Foto: TASR

Vyplýva to z anonymizovaného rozsudku NS SR, ktorý si TASR vyžiadala na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) nebude môcť Ivanovi M., bývalému finančnému riaditeľovi štátneho podniku SPP, uložiť prísnejší trest, ako je ten, o ktorom už raz rozhodol. Vyplýva to z rozsudku senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorému predsedal Štefan Harabin. Ten po vyše 13 rokoch súdnych sporov zrušil rozsudok ŠTS a prikázal mu, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Vyplýva to z anonymizovaného rozsudku NS SR, ktorý si TASR vyžiadala na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Ivan M. mal pôvodne podľa rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a ŠTS stráviť za mrežami tri roky a dva mesiace. Zároveň mu uložili trest zákazu činnosti na sedem rokov.

"Keďže napadnuté rozhodnutia boli zrušené len v dôsledku dovolania podaného v prospech obvineného, nemôže v novom konaní dôjsť k zmene rozhodnutia v jeho neprospech," konštatuje sa v rozsudku s poukázaním na príslušné ustanovenia Trestného poriadku.

Senát NS SR pod vedením Štefana Harabina dal v rozsudku za pravdu obvinenému aj v tom, že uložené tresty sú neprimerané už vzhľadom na neprimeranú dĺžku konania, pričom obvinenie v tejto veci bolo vznesené ešte 30. marca 2001. "V tomto smere je potrebné zdôrazniť, že judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva pripúšťa, aby porušenie práva na primeranú dĺžku konania bolo kompenzované zastavením trestného stíhania (oslobodením spod obžaloby) alebo zmiernením trestu," uvádza sa okrem iného v rozsudku. Vyrovnať sa s dĺžkou trestného konania v súvislosti s prípadným postihom obvineného je taktiež jednou z úloh, ktorú senát NS SR uložil súdu prvého stupňa.

Rozsudkom ŠTS zo dňa 17. januára 2013 bol obvinený Ivan M. uznaný za vinného z trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. V prípade išlo o takzvané Duckého zmenky v hodnote 350 miliónov českých korún. ŠTS poslal obvineného za mreže na tri roky a dva mesiace a zároveň mu uložil trest zákazu činnosti v trvaní sedem rokov.

O odvolaní voči tomuto rozsudku rozhodoval NS SR dňa 19. novembra 2013. Ivana M. opäť uznal za vinného, avšak skutok posúdil ako pokus trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Iný senát NS SR zatiaľ rozhodoval len o dovolaní obvineného, zatiaľ nerozhodol o dovolaní prokuratúry v tejto veci.

„Podľa doterajších zistení predsedníčky Najvyššieho súdu SR nie je známe, prečo nedošlo k rozhodnutiu v oboch dovolaniach po spojení veci (konaní) vedených súbežne tým istým senátom a ako mieni predseda senátu, resp. senát riešiť danú situáciu. Predmetnú vec bude predsedníčka Najvyššieho súdu SR sledovať v rozsahu jej oprávnení vyplývajúcich z právnej úpravy,“ uvádza sa v stanovisku Kancelárie predsedníčky NS SR.

O rozhodnutí NS SR ako prvý informoval Denník N.