< sekcia Kultúra

Audiovizuálnemu prostrediu v SR chýba konkurencieschopnosť

Ministerstvo kultúry Foto: TASR

Audiovizuálny fond by mal preto od budúceho roka poskytovať finančné prostriedky tiež na realizáciu filmového projektu.

Bratislava 15. júla (TASR) - Audiovizuálne prostredie na Slovensku nie je dostatočne konkurencieschopné, najmä pokiaľ ide o výrobné a technologické zázemie, ako aj z hľadiska dostupnosti finančných zdrojov a investícií do audiovizuálnej produkcie mimo sféry verejných financií.

"Vývoj filmovej produkcie v SR je dlhodobo poznačený absenciou zahraničných produkcií, čím dochádza k neúmernej závislosti slovenského audiovizuálneho priemyslu takmer výlučne od domácich finančných zdrojov," upozorňuje ministerstvo kultúry. Z tohto dôvodu prišlo s novelou zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý dnes predložilo do pripomienkového konania.

V ňom navrhuje, aby sa podporná činnosť Audiovizuálneho fondu rozšírila z audiovizuálnej kultúry v SR aj na oblasť audiovizuálneho priemyslu.

Takže fond by mal od budúceho roka poskytovať finančné prostriedky tiež na realizáciu filmového projektu. To znamená, na hrané, dokumentárne alebo animované diela alebo také, ktoré sú určené pre televízne vysielanie. Ich obsah však musí byť v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. Preukáže sa to buď kultúrnym testom, v ktorom dielo musí získať minimálne 24 bodov z celkových 48, alebo koprodukčným štatútom vydaným oprávnenou osobou. Rovnako tak musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Nemôže mať pornografický charakter, schvaľovať násilie a otvorene urážať ľudskú dôstojnosť.

Fond bude poskytovať dotácie vo výške 20 percent oprávnených výdavkov. Pod nimi sa rozumejú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy, ktoré sú zdaňované v SR. Celkový plánovaný rozpočet na filmový projekt nemôže byť nižší ako 2,5 milióna eur a uhradené oprávnené výdavky predstavujú minimálne dva milióny eur.

Stimuly pre zahraničné filmové produkcie sa v rôznych formách uplatňujú vo viacerých členských štátoch Európskej únie, napríklad v Čechách, Maďarsku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Chorvátsku či Taliansku. Systém štátnej podpory súkromných investícií do filmového priemyslu podľa rezortu kultúry prináša preukázateľné efekty, a to nielen z hľadiska návratnosti v príjmoch verejného rozpočtu, ale najmä z hľadiska rozvoja audiovizuálneho priemyslu v krajine, jeho infraštruktúry, technologickej inovácie aj profesijného zázemia.