< sekcia Kultúra

Na podporu audiovizuálnej kultúry bolo odoslaných 673 žiadostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Je to najvyšší počet žiadostí v celej doterajšej histórii fondu a vyše 22-percentný nárast v porovnaní s dlhodobým priemerom, uvádzajú predstavitelia fondu na webe AvF.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Kancelária Audiovizuálneho fondu (AvF) počas roku 2020 prijala a spracovala 673 žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2020, ktorú schválila rada AvF. "Je to najvyšší počet žiadostí v celej doterajšej histórii fondu a vyše 22-percentný nárast v porovnaní s dlhodobým priemerom," uvádzajú predstavitelia fondu na webe AvF.

Informujú taktiež, že rekordný bol i počet žiadostí o registráciu filmového projektu v programe podpory audiovizuálneho priemyslu. "Fond prijal 45 žiadostí, doteraz najviac v priebehu jedného roka," uviedli.

AvF poukazuje v rámci výročnej správy i na podporu, ktorú si vyžiadal dosah pandémie ochorenia COVID-19 na oblasť audiovízie, predovšetkým filmovú distribúciu a prevádzkovanie kín. "V rámci osobitnej výzvy a mimoriadneho príspevku pre prevádzkovateľov kín fond podporil 68 subjektov celkovou sumou 539.800 eur. Podporených bolo 187 kinosál, čo predstavuje takmer 85 percent všetkých štandardných kinosál v rámci celej Slovenskej republiky," uviedli predstavitelia AvF.

Na podporu samotnej distribúcie audiovizuálnych diel prerozdelil fond 612.900 eur, historicky najviac počas jedenástich rokov existencie AvF. "Medziročný nárast podpory distribúcie o 180.000 eur bol možný taktiež prostredníctvom osobitného príspevku od ministerstva kultúry," dodalo vedenie fondu.

AvF súčasne na webe pripomína predĺženie termínov uzávierok v aktuálnych dotačných výzvach – do 12. apríla sa predlžuje lehota pre registráciu žiadosti o podporu návštevnosti na slovenské alebo európske kinematografické diela a do 17. mája možno požiadať o dotácie na projekty zamerané na 100. výročie vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu – priorita "Storočnica". "V tejto priorite privítame najmä projekty, ktoré svojím obsahom budú reflektovať vznik a uvedenie prvého slovenského dlhometrážneho filmu Jánošík 1921, a to buď formou jednorazovej príležitostnej aktivity, alebo ako osobitná programová súčasť periodického kultúrneho podujatia," dodalo AvF.