< sekcia Kultúra

Divadlo P. O. Hviezdoslava chystajú na budúce fungovanie

Na archívnej snímke pohľad na budovu divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Prvými krokmi majú byť počas leta okrúhle stoly a diskusie o možnej podobe mestskej divadelnej scény.

Bratislava 2. júla (TASR) – Hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) pripravujú kroky pre budúce fungovanie divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH).

Prvými majú byť počas leta okrúhle stoly a diskusie o možnej podobe mestskej divadelnej scény. Výsledkom bude vypracovanie variantných riešení využitia a prevádzky priestorov, ktoré budú odprezentované verejnosti v septembri. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Budova DPOH je od roku 2010 v prenájme BKIS, divadlo sa stalo aj súčasťou jeho zriaďovacej listiny, podľa ktorej organizácia rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Zámerom je však reštrukturalizácia aktivít BKIS a jednou z kľúčových súčastí je delimitácia DPOH z činnosti organizácie. Návrh vychádza zo záväzku hlavného mesta vytvoriť koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény.

Mesto konštatuje, že desať rokov fungovania divadla pod BKIS poukázalo na viaceré rezervy a chýbajúce koncepčné uchopenie činnosti. Odborná verejnosť hovorí o nevyužitom potenciáli a vyjadruje pochybnosti o finančne udržateľnom modeli. Možné riešenie tak majú priniesť okrúhle stoly a prezentácie počas júla a augusta. Ich cieľom bude výber takého variantu budúceho fungovania, ktorý bude realizovateľný, a ktorý bude primerane reagovať na existujúce potreby v tomto segmente. Zároveň bude musieť byť nový model nastavený na mestský rozpočet.

Na základe výsledného variantu bude vyhlásené transparentné výberové konanie s podmienkou predloženia koncepcie činnosti DPOH. Ako najneskorší termín „rozbehnutia" výsledného modelu si hlavné mesto stanovilo sezónu 2022/2023. Dovtedy budú priestory DPOH naďalej prevádzkované BKIS, predĺženie nájmu organizácii schválilo mestské zastupiteľstvo v júni.

Vedenie BKIS vníma tieto dva roky ako tranzitné obdobie, počas ktorého budú vyskúšané a otestované nové prístupy aj formáty. Tie by mali podľa riaditeľky BKIS Kataríny Hulíkovej pomôcť otvoriť divadlo rôznorodým projektom a maximálne ho sprístupniť verejnosti. 

„Verím, že názory, ktoré zaznejú počas leta v rámci odborných diskusií, a budú sformulované do konštruktívnych odporučení a záverov, nám tiež výrazne pomôžu pri nastavovaní profilu divadla na nadchádzajúce dva roky," poznamenala Hulíková.