Quantcast
< sekcia Kultúra

Kultúrne smerovanie Bratislavy má byť o rovnosti i dostupnosti

Pohľad na mesto Bratislava, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Koncepcia má prispieť k snahe lepšie pochopiť unikátnosti mesta, využívať medzisektorovú spoluprácu v úzkej nadväznosti a prepojením kultúrneho plánovania so stratégiami mesta v iných oblastiach.

Bratislava 26. júla (TASR) - Kultúrne smerovanie Bratislavy má byť postavené na univerzálnych princípoch dostupnosti, inklúzie, rovnosti a participácie. Vyplýva to z Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030.

V materiáli, ktorý ešte na júnovom rokovaní schválili poslanci hlavného mesta, sa zvýrazňuje úloha poskytovať kvalitné a široko dostupné kultúrne služby, prostredníctvom ktorých sa zvýši účasť verejnosti na kultúrnom živote i možnosti realizácie rôznorodých komunít, rovnako tak sa bude plniť úloha profesionálneho a efektívneho prístupu k ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva.

V súvislosti s cieľmi predkladatelia upozorňujú na nevyhnutnú zmenu filozofie a nahradenie tvorby kultúrnych politík kultúrnym plánovaním. "Tradičná kultúrna politika je realizovaná s dôrazom na podporu umenia, v ktorej príjemcami sú kultúrni aktéri. Pri kultúrnom plánovaní sa príjemcami stávajú obyvatelia a kultúrni aktéri im poskytujú svoje služby," upozornili predkladatelia.

Koncepcia má prispieť tiež k snahe lepšie pochopiť unikátnosti mesta, využívať medzisektorovú spoluprácu v úzkej nadväznosti a prepojením kultúrneho plánovania so stratégiami mesta v iných oblastiach.

Materiál sa venuje základným cieľom v oblastiach, ako je kultúrny a komunitný život, kultúrne dedičstvo, kreatívny potenciál a kapacity. Formuje tiež vízie jednotlivých mestských organizácií v oblasti kultúry v roku 2030. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava má napríklad "formovať urbánne idey transformované do tém i formy jednotlivých inscenácií, a tým prispieť k diverzifikácii hodnotovej orientácie dovnútra kultúrnej obce i smerom k divákovi". Zoologická záhrada sa má zasa stať "miestom oslavy nielen biodiverzity, ale aj diverzity ľudskej spoločnosti a príkladom inkluzívnosti".