< sekcia Kultúra

Brockhaus mal šťastnú ruku pri kúpe práv na vydávanie lexikónu

Narodil sa pred 240 rokmi 4. mája 1772 v nemeckom Dortmunde. Friedrich Arnold David Brockhaus bol synom obchodníka a dvorného radcu Johanna Adolfa Brockhausa.

Dortmund/Bratislava 3. mája (TASR) - Nemecký vydavateľ Friedrich Arnold Brockhaus stál pri zrode vydavateľstva Brockhaus, ktoré je známe vydávaním slávnej encyklopédie. Narodil sa pred 240 rokmi 4. mája 1772 v nemeckom Dortmunde.

Friedrich Arnold David Brockhaus bol synom obchodníka a dvorného radcu Johanna Adolfa Brockhausa. Na želanie svojho otca zanechal štúdium na gymnáziu v Dortmunde a začal sa učiť za obchodníka. Neskôr sa usadil v holandskom Amsterdame, ktorý predstavoval spoločne s Hamburgom (Nemecko) vstupnú bránu pre anglický tovar smerujúci do Európy a mladému podnikateľovi ponúkal široké možnosti.

Šťastie sa od Brockhausa odvrátilo v roku 1804, kedy sa jeho obchody s Britániou ocitli na bode mrazu. Vtedy mu prišla na um spásonosná myšlienka začať obchodovať s knihami. Keďže nemecký podnikateľ Brockhaus bol v Holandsku cudzincom a nemohol sa stať členom tunajšieho cechu kníhkupcov, niesol obchod spočiatku meno Rohloff and Co.

Okrem práci kníhkupca sa Brockhaus venoval aj vydavateľskej činnosti. Krátko po sebe založil liberálne noviny De Ster, vydávané v holandštine, mesačník Individualitäten aus und über Paris a beletristický štvrťročník Conservateur vydávaný vo francúzštine. Ani jeden z týchto projektov nemal veľký úspech a všetky periodiká postupne zanikli.

Prelomom pre Brockhausa sa stala návšteva knižného veľtrhu v Lipsku (Nemecko) na jeseň v roku 1808. Za 1800 ríšskych toliarov tu kúpil práva na vydávanie nedokončeného Konverzačného lexikónu s ohľadom na časy súčasné, ktorého autormi boli Renatus Gotthelf Löbel a Christian Wilhelm Franke. Brockhaus prišiel na myšlienku, že Lexikón by sa dal priebežne aktualizovať vydávaním dodatkov. Vznikol tak základ rozsiahlej encyklopédie, považovanej podnes za jeden z najlepších sumárov vedomostí o vede, technike a dejinách ľudstva.

Literárni historici upozorňujú, že Brockhausa nemožno považovať za zostavovateľa konverzačného lexikónu, jeho zásluha spočíva v tom, že rozpoznal perspektívy nedokončeného Löbelovho a Frankovho diela a urobil z neho základ svojej encyklopédie.

Brockhaus zomrel 20. augusta 1823 vo veku 51 rokov v Lipsku. Vo vydávaní encyklopédie pokračovali jeho potomkovia.