< sekcia Kultúra

Časopis Pamiatky a múzeá udelil výročné ceny za rok 2020

Na snímke zľava generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Radoslav Ragač, námestníčka generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) pre Úsek odborných činností Gabriela Podušelová a šéfredaktorka časopisu Pamiatky a múzeá Petronela Križanová počas tlačovej konferencie SNMk odovzdávaniu výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá, 8. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V kategórii audiovízia - multimédiá uspeli Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, spoločnosť Memory film a RTVS, cena im patrí za dokumentárny film Fantastický stredovek.

Bratislava 8. septembra (TASR) - Časopis Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom SR udelil v stredu výročné ceny za rok 2020. O oceneniach rozhodla po tridsiaty raz redakcia a redakčná rada časopisu, ktorý si tohto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku. Redakčná rada spomedzi 127 nominovaných vybrala 18 projektov, z ktorých hlasovaním určila nositeľov siedmich výročných cien.

Cenu v kategórii objav - nález - akvizícia získali Michal Pleidel, Tomáš Kružlík, Andrej Krchňák a združenie Restau.Art v spolupráci s Petrom Kvasňákom, Janou Pieckovou, Karolom Ďurianom, farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a Krajským pamiatkovým úradom Žilina za objav kamenného pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Mária Hudáková a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Dominikom Repkom, Martinom Furmanom, Matúšom Hudákom, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Krajským pamiatkovým úradom Žilina a spoločnosťou Archeológia Spiš si ocenenie odniesli za nález keltskej mužskej sošky so zlatými očami.

Cenu v kategórii expozícia - výstava dostali Katarína Nádaská, Jozef Tušan, Richard Tomory a Východoslovenská galéria v spolupráci s Rádom premonštrátov - Opátstvom Jasov za výstavu Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove.

V kategórii publikácia uspeli Klára Komorová, Ľubomír Jankovič a Slovenská národná knižnica v Martine, ocenenie im patrí za reprezentačnú publikáciu Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice.

Na snímke výročná cena za rok 2020 predstavená počas tlačovej konferencie Slovenského národného múzea (SNM) k odovzdávaniu výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá, 8. septembra 2021 v Bratislave.
Foto: TASR - Pavel Neubauer


V kategórii obnova - adaptácia získali výročnú cenu Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, spoločnosť Bouda Masár Architekti, Pradiareň 1900, s. r. o., v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava za projekt Pradiareň 1900 v areáli bývalej továrne Cvernovka v Bratislave.

V kategórii reštaurovanie si cenu odniesli Peter Koreň, Juraj Gregorek, Lenka Megyeši Ďurčeková a Krajský pamiatkový úrad Prešov, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa za reštaurovanie barokových nástenných malieb z roku 1732 v bočnej kaplnke Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

V kategórii audiovízia - multimédiá uspeli Erik Praus, Peter Kováč, David Kollár, spoločnosť Memory film a RTVS, cena im patrí za dokumentárny film Fantastický stredovek.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu v predvečer otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ocenené diela a celkový zoznam nominácií nájdu záujemcovia v časopise Pamiatky a múzeá, číslo 3/2021.