Quantcast
< sekcia Kultúra

Cenu Dominika Tatarku za rok 2019 získali M. Šútovec a A. Vášová

Na snímke laureáti Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 zľava Alta Vášová a Milan Šútovec počas slávnostného udeľovania cien v Bratislave vo štvrtok 17. septembra 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Bratislava 17. septembra (TASR) – V bratislavskom Pálffyho paláci udelili vo štvrtok Cenu Dominika Tatarku za rok 2019. Ocenenie patrí Milanovi Šútovcovi za encyklopédiu Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti a Alte Vášovej za prozaickú knihu Odlety.
Na snímke publikum počas slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 v Bratislave vo štvrtok 17. septembra 2020. Laureáti Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 Alta Vášová (vľavo) a Milan Šútovec (vpravo).
Foto: TASR - Dano Veselský

Mená laureátov oznámil predseda poroty Ceny Dominika Tatarku František Mikloško. Daniel Fischer s Dominikom Hlinkom a Rastislavom Podhorským odovzdali nositeľom Ceny Dominika Tatarku výtvarné dary, následne ocenení autori predniesli svoje 'tatarkovské' reči. S laudáciou laureátom ocenenia za rok 2019 vystúpili držitelia ceny za predchádzajúci rok Eva Lavríková a Jakub Kratochvíl.

Milan Šútovec je literárny a kultúrny vedec, jedna z osobností Novembra '89, predseda Snemovne národov FZ ČSFR, autor významných literárnovedných a literárnokritických publikácií ako Romány a mýty (1982), Rekapitulácia nekapitulácie (1990), Zo šedej zóny (1999), Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005), kultúrnosemiotickej publikácie Semióza ako politikum alebo "pomlčková vojna" (1999) a publicistických výberov Demokratické ovzdušie a politický smog (2002), Maslo na našich hlavách (2011), autor filmových scenárov. Kniha Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti je ojedinelým encyklopedickým dielom jednotlivca, mapujúcim v slovníkových heslách osobnosti, inštitúcie, politické strany a udalosti slovenskej politiky 20. a čiastočne 19. storočia.
Na snímke laureát Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 Milan Šútovec počas slávnostného udeľovania cien v Bratislave vo štvrtok 17. septembra 2020.
Foto: TASR - Dano Veselský

Alta Vášová je prozaička, detská autorka, filmová scenáristka, divadelná autorka, autorka filmových a divadelných muzikálov. K jej najvýznamnejším prózam patria Zaznamenávanie neprávd (1970), Po (1979), V Záhradách (1982), Sviatok neviniatok (1992), Natesno (1997), Ostrovy nepamäti (2008), Sfarbenia (2011), kniha rozhovorov s Jánom Štrasserom Slovosled (2015), detské prózy 7, 5° C (1984), Pán Puch (1991), Lelka zo sekretára (1992), filmové scenáre Román o base (1968), Sladké hry minulého leta (1969), Ako listy jedného stromu (1979), Neberte nám princeznú (1982), divadelná hra Obchod na korze (2000), divadelné muzikály Cyrano z predmestia (1977), P+L (1989/ 2019) a Neberte nám princeznú (2006). Odlety (2019) sú knihou odchádzania a stôp, ktoré ostávajú, knihou životnej skúsenosti a bolesti.
Na snímke laureátka Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 Alta Vášová počas slávnostného udeľovania cien v Bratislave vo štvrtok 17. septembra 2020.
Foto: TASR - Dano Veselský

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.