< sekcia Kultúra

Cenu Dominika Tatarku za rok 2020 získal Daniel Liška

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

S laudáciou nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2020 vystúpili držitelia ceny za rok 2019 Alta Vášová a Milan Šútovec.

Bratislava 16. marca (TASR) – V Bratislave sa v utorok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2020. V 27. ročníku patrí prestížne literárne ocenenie Danielovi Liškovi za editovanie a autorstvo monografie Jakoby. Retrospektíva.

Laureát dostal cenu za knihu venovanú životu a dielu košického výtvarníka Júliusa Jakobyho (1903 - 1985) Jakoby. Retrospektíva s prihliadnutím na texty Zoltána Kassaia, Alberta Marenčina, Györgya Szaszáka, Lászlóa Szigetiho a Juraja Bartusza. "Túto cenu prijímam s bázňou, vďakou, ale uvedomujem si, že je nášmu pracovnému tímu dávaná vďaka umelcovi Júliusovi Jakobymu, takže tatarkovská cena v skutočnosti patrí majstrovi Jakobymu," uviedol Liška. Ocenenému autorovi, ktorému patrí aj výtvarný dar - obraz Adama Szentpéteryho Kompozícia V, AS4, predniesol tiež tatarkovskú reč. V reči venovanej "jednému z najväčších virtuózov slovenčiny" sa dotkol aj maliara Jakobyho. "Slovenčinu ovládal len v podobe abovsko-šarišského nárečia, ktoré v jeho rodných Košiciach už dnes ani prítomné nie je a snáď sa nachádza ešte v okolí Prešova," priblížil.

S laudáciou nositeľovi Ceny Dominika Tatarku za rok 2020 vystúpili držitelia ceny za rok 2019 Alta Vášová a Milan Šútovec.

Daniel Liška (1959) sa narodil v Košiciach, kde študoval baníctvo a veterinárnu medicínu. Vykonával výškové horolezecké práce, sprievodcovskú a administratívnu činnosť v stavebníctve a správe bytového fondu. V roku 1989 patril medzi zakladateľov košickej VPN a v roku 1990 bol jej zamestnancom. Je autorom viacerých cestopisných textov a dokumentárnych filmov, predovšetkým z horských oblastí Ázie. Jeho posledný filmový dokument je venovaný obnove nástenných malieb v kostole v spišskej obci Poráč. V roku 1996 editoval s Ladislavom Snopkom knihu Marcela Strýka Za vlastný život. V roku 2003 vydal básnickú zbierku 44.

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995 vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku. Jej porota má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda poroty). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok. Aktuálne si túto úlohu plnili Vášová a Šútovec.