< sekcia Kultúra

Dalibor Miloš Krno spoluzakladal univerzitné štúdium žurnalistiky

Profesor, publicista Dalibor M. Krno - portrét, 16.9.1969, Bratislava Foto: TASR/ Ivan Dubovský

Za svoje pôsobenie bol vyznamenaný mnohými prestížnymi oceneniami.

Bratislava 12. augusta (TASR) - Publicista, diplomat, vysokoškolský pedagóg, verejný a hospodársky činiteľ Dalibor Miloš Krno bol hlavným organizátorom vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. V piatok 12. augusta uplynie 115 rokov od jeho narodenia.

Nositeľ mnohých prestížnych ocenení bol za svoje pôsobenie vyznamenaný Radom SNP I. triedy (1946), čestným strieborným odznakom Svetovej rady mieru (1959), Československou cenou mieru (1964), Zlatou medailou UK (1966), Radom práce (1967) a tiež novinárskou cenou Ľudovíta Štúra (1969).

Dalibor Miloš Krno sa narodil 12. augusta 1901 v meste Nový Sad v srbskej Vojvodine. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a neskôr architektúru na pražskom Českom vysokom učení technickom (ČVTU). Počas štúdií pôsobil v spolku Detvan, publikovať začal v Lidových novinách. V rokoch 1927-1930 pracoval ako pražský korešpondent belehradského časopisu Politika a záhrebského Obzoru, v rokoch 1931 až 1933 bol samostatným novinárom. V čase Slovenského národného povstania (SNP) v roku 1944 spoluzakladal ľavicový týždenník pre politiku, kultúru a hospodárstvo Nové slovo. Začiatkom 50. rokov minulého storočia sa Krno uplatnil ako autor rozhlasových komentárov o medzinárodných udalostiach. Prispieval do časopisov Pravda, Kultúrny život, Predvoj alebo Právny obzor. Bol členom výboru Zväzu slovenských novinárov.

Vo vedeckovýskumnej práci sa zameriaval na medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy a tiež vývin a dejiny svetového novinárstva. V roku 1952 sa Dalibor Miloš Krno stal hlavným organizátorom vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku. Okrem vysokoškolských skrípt, vedeckých a popularizačných kníh a štúdií napísal i prvú marxistickú učebnicu medzinárodných vzťahov v Československej republike (ČSR) a prvú univerzitnú učebnicu svetového novinárstva v ČSR. V rokoch 1952-1954 bol prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom jej vedeckej rady i rady Filozofickej fakulty UK.

Ako uznávaný verejný a hospodársky činiteľ zastával Krno viacero významných funkcií. Počas SNP bol pracovníkom Povereníctva hospodárstva a zásobovania, premyslene organizoval zásobovanie povstaleckého územia potravinami. Na poste predsedu Bloku inteligencie Slovenska stál v rokoch 1946-1947, neskôr bol podpredsedom Československej spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov (1952-1962), predsedom Slovenského mierového výboru (1964-1968) i podpredsedom Slovenskej mierovej rady (1970-1974).

Dalibor Miloš Krno zomrel 6. septembra roku 1983 v Bratislave.