Quantcast
< sekcia Kultúra

Divadelný ústav predstavil verejný odpočet za rok 2019

Ilustračné foto. Foto: TASR

Novým prírastkom v online prezentáciách je Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla.

Bratislava 17. septembra (TASR) - Verejný odpočet činností a hospodárenia za rok 2019 predstavil vo štvrtok Divadelný ústav v Bratislave. "Je centrom dokumentačným, múzejným, archívnym, zbierkotvorným, vedecko-výskumným, edičným, a tak ďalej," uviedla prezentáciu Vladislava Fekete, riaditeľka ústavu, ktorý má štatút špecializovaného verejného archívu, múzea a akreditovaného pracoviska pre výskum a vývoj.

"V našej inštitúcii sa nachádza všetko o divadle na Slovensku," podčiarkla šéfka ústavu, ktorého prioritou sú databázy - theatre.sk, Bach, Clavius, Cemuz, dokumentačné, archívne, knižničné, audiovizuálne a multimediálne fondy, zbierky a ich digitalizácia. Všetky informácie o jeho aktivitách prináša nielen ústredná stránka www.theatre.sk či základná informačná a dokumentačná databáza divadelnej kultúry na Slovensku e-theatre.sk, ale aj stránky súvisiace s ďalšími projektmi a priestormi ústavu - Štúdio 12, festival Nová dráma, celoslovenské podujatie Noc divadiel. "V roku 2019 sme spustili aj stránku projektu Rok divadla," pripomenula Fekete s tým, že aj v minulom roku kládol ústav dôraz na online prezentácie svojich produktov a výstupov.

Novým prírastkom v online prezentáciách je Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla. "Ponúka 100 najlepších slovenských inscenácií všetkých čias, doplnené o informácie o rekonštrukciách," doplnila Fekete a ďalej upozornila na online platformy Slovak Drama in Translation s prekladmi pre zahraničných partnerov, European Photography - kolekciu najstarších divadelných a paradivadelných fotografií či Stredoeurópsku divadelnú architektúru so segmentom slovenské divadlo. V online katalógoch Divadelného ústavu nájdu záujemcovia aj súčasných režisérov Slovenska alebo tvorcov súčasného slovenského tanca, oba katalógy sú prístupné tiež v angličtine.

"Vždy sa riadime dokumentom, koncepciou rozvoja Divadelného ústavu, posledná je pre roky 2016 až 2020, v tomto roku vyvrcholila oslavou jubilea Rok slovenského divadla 2020," zdôraznila Fekete s tým, že koncepciu tohto projektu schválila vláda SR v novembri 2018, ústav ho začal v nasledujúcom roku napĺňať, čo vyvrcholilo vlani v decembri otvorením aktivít projektu, na ktorom ústav spolupracoval s Národným osvetovým centrom a Slovenským národným divadlom. V roku 2019 prebehol aj výber loga projektu, zo 17 dizajnérov vybrala medzinárodná odborná porota víťazné logo, ktorého autorom je Jozef Ondrík.

V rámci Roku slovenského divadla pripravil ústav virtuálnu databázu slovenského divadla - etheatre.sk, výstavu Divadelné storočie - stopy a postoje v priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea na Bratislavskom hrade. "Pracovali sme aj na dokumentačnej výstave theatre.sk, ktorá je prichystaná v siedmich jazykových mutáciách a putuje po Európe," dodala Fekete a spomenula aj vedecko-výskumnú a edičnú činnosť ústavu, napríklad reprezentačnú publikáciu Dejiny slovenského divadla II, a ďalšie aktivity - výstavy, práce s verejnosťou či rozvíjanie medzinárodnej spolupráce.

V informačnom systéme theatre.sk sa nachádza k 31. decembru 2019 takmer 900.000 údajov. "Je to obrovský kapitál, v databáze sú popísané všetky premiéry, osobnosti, udalosti, zájazdy," poznamenala k prostriedku na prezentáciu fondov a zbierok ústavu, ktorý mal vlani na akvizície len 2000 eur: "Aj tak sa nám podarilo kúpou či darom získať zaujímavé prírastky do našich fondov, predovšetkým je to pozostalosť po Mariánovi Labudovi, divadelné plagáty z trnavského divadla."

Divadelný ústav vlani vydal 13 publikácií, pripravil vyše 50 výstavných podujatí vrátane reinštalácií. V inštitúcii, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, vlani prebehlo niekoľko rozpočtových opatrení a jeho schválený rozpočet bol upravený na 1.806.023 eur, z toho 521.000 eur tvorili prioritné projekty. Ústav vykázal za rok 2019 hospodársky výsledok 426,33 eura. Zamestnáva 43 pracovníkov. Pracoviská ústavu, ktoré poskytujú služby verejnosti, navštívilo takmer 10.000 záujemcov.