< sekcia Kultúra

Divadelný ústav získal cenu ministra školstva

Toto prestížne ocenenie každoročne udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejším predstaviteľom vedecko-technickej komunity v Slovenskej republike.

Bratislava 2. novembra (TASR) - Divadelný ústav Bratislava získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii "Vedecko-technický tím roka“.

Toto prestížne ocenenie každoročne udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejším predstaviteľom vedecko-technickej komunity v Slovenskej republike.

Prestížna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku.

Divadelný ústav Bratislava cenu získal za monumentálne kolektívne dielo Vladimír Štefko a kolektív autorov: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktoré prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho.