< sekcia Kultúra

Vo financovaní kultúry nastávajú zmeny, vznikol Fond na podporu umenia

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič počas tlačovej konferencie k činnosti a poslaniu novovzniknutého Fondu na podporu umenia v Bratislave 22. októbra 2015. Foto: TASR/Andrej Galica

Fond 30. novembra zverejní prvú výzvu, ktorá sa bude týkať veľkých kultúrnych podujatí.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Novovzniknutý Fond na podporu umenia (FPU) začal po mesiacoch príprav svoju podpornú činnosť. Známe sú jej oblasti a cieľové skupiny na budúci rok, ale aj logo verejnoprávnej inštitúcie. Predstavil ich dnes na tlačovej konferencii v Bratislave minister kultúry Marek Maďarič, predseda Rady FPU Peter Michalovič a riaditeľ fondu Jozef Kovalčik.

Fond 30. novembra zverejní prvú výzvu, ktorá sa bude týkať veľkých kultúrnych podujatí. V rámci nej budú môcť žiadatelia získať podporu vo výške 30.000 až 250.000 eur. Ďalšie výzvy budú nasledovať postupne v priebehu budúceho roka, informoval Kovalčik, ktorý predstavil šesť dotačných programov.

Tie majú zmenenú štruktúru v porovnaní s doterajším dotačným a grantovým programom v réžii ministerstva kultúry (MK). Kovalčik ozrejmil, že osobitne budú podporované veľké kultúrne podujatia, periodické aktivity celoštátneho charakteru a vydávanie časopisov. Samostatnú dotačnú kolónku získali po novom i reflexia umenia, výskumné a vzdelávacie aktivity. Zvyšné dotačné programy sú Umenie, Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť, Medzinárodné aktivity a mobility, Pamäťové a fondové inštitúcie.

Minister kultúry uviedol, že jedným s cieľov zriadenia fondu bolo priniesť viac finančnej podpory pre neštátnu kultúru. Ambíciou Maďariča bolo zdvojnásobiť doterajší balík 10 miliónov eur pre túto sféru. Nakoniec sa mu ho podarilo navýšiť o polovicu. "Chcem na to pozerať pozitívne, že ani 15 miliónov eur nie je málo," uviedol minister, ktorý takýto výsledok rokovaní s ministerstvom financií považuje za dobrý precedens k zvyšovaniu sumy v budúcich rokoch v prípade, že fond bude kvalitne pracovať. Očakáva však, že vedeniu fondu sa bude dariť získavať prostriedky aj od sponzorov.

Na snímke minister kultúry SR Marek Maďarič (vľavo) a riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčík (vpravo) počas tlačovej konferencie k činnosti a poslaniu novovzniknutého Fondu na podporu umenia v Bratislave 22. októbra 2015.
Foto: TASR/Andrej Galica

Doterajší grantový systém ministerstva sa obmedzoval na podporu prezentácie umeleckých diel. Fond bude podporovať aj samotný vznik umenia, zdôraznil Maďarič. Očakáva, že inštitúcia bude pružnejšia ako bolo ministerstvo a dokáže poskytovať granty rýchlejšie, nezávislejšie a účelovejšie. Kým ministerstvu trvalo vybavenie žiadostí aj päť mesiacov, fond by to mal zvládnuť do 60 dní. Dôležité je zjednodušenie administratívy projektov. Potrebné doklady budú po novom žiadatelia predkladať až po schválení podpory.

Fond bude pritom poskytovať nielen dotácie, ale aj štipendiá pre umelcov. Kovalčik informoval, že bude do výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pričom umelci ho budú môcť získať až na obdobie jedného roka. V budúcnosti by mali pribudnúť aj pôžičky pre umelcov.

O udelení dotácií a štipendií budú rozhodovať výberové komisie, osobitne zriadené pre každý dotačný program. "Dáme si záležať, aby sme vybrali skutočne dobrých hodnotiteľov," prisľúbil predseda rady fondu Michalovič. Vysvetlil, že rozhodnutia komisií môžu byť v umeleckej obci akceptované, ak sa im podarí do nich dosadiť dostatočné autority.

Dotácie z fondu by mali končiť nielen v hlavnom meste, ale aj mimo neho. Podľa Kovalčika bude rovnováha medzi centrom a regiónmi pre fond dôležitá. V blízkom období chce preto predstaviť štruktúru jeho podporných činností vo všetkých krajských mestách.

Ďalšou zmenou je, že zmluvy nebude fond uzatvárať so zriaďovateľmi žiadateľov. Reaguje na prípady z nedávnej minulosti, keď Banskobystrický samosprávny kraj nepodpísal projekty, ktoré získali dotácie. Podľa Kovalčika je absurdné, aby regionálni politici rozhodovali o prideľovaní grantov, ak má byť fond nezávislou verejnoprávnou inštitúciou. "Je pre nás zásadné, aby sme prideľovali dotácie a granty priamo organizáciám, ktoré o ne požiadali," doplnil.

Fond na podporu umenia je nová verejnoprávna inštitúcia, ktorá nahrádza významnú časť dotačného systému ministerstva kultúry. Na MK ostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín. Maďarič nevylúčil, že aj tieto v budúcnosti prejdú pod správu FPU.