Quantcast
< sekcia Kultúra

Deti spoznajú vďaka aktivitám prácu v Gemersko-malohontské múzeu

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Letné detské aktivity budú vo štvrtok (14. 7.) pokračovať spoznávaním histórie, spoločne s riaditeľkou múzea sa uskutoční aj prehliadka historických námestí v Rimavskej Sobote.

Rimavská Sobota 6. júla (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pripravilo v poradí druhý ročník detských aktivít s názvom Múzeum ako ho (ne)poznáš. Počas piatich dní vopred registrovaným záujemcom priblíži prácu, zákulisie i život v múzeu. TASR o tom informovala kultúrno-výchovná referentka múzea Martina Oštrom Mareková.

Letné aktivity pre deti sa v GMM budú konať od pondelka do piatka (11. - 15. 7.) a ich programová skladba korešponduje so skladbou zbierkových fondov múzea. Prvé dva dni budú venované etnológii, deti sa zoznámia s historickými hračkami a životom detí v minulosti. Čakať na ne budú aj tvorivé dielne zamerané na tkáčstvo

Tretí deň aktivít bude v GMM zameraný na interaktívne spoznávanie archeológie. "Na improvizovanom archeologickom nálezisku si vyskúšajú odkrývanie archeologických nálezov, vyhľadávanie, ako aj fotografickú a kresbovú dokumentáciu archeologických nálezov a situácií. Vyskúšajú si aj vyhľadávanie archeologických nálezov pomocou detektoru kovov," priblížila Oštrom Mareková.

Letné detské aktivity budú vo štvrtok (14. 7.) pokračovať spoznávaním histórie, spoločne s riaditeľkou múzea sa uskutoční aj prehliadka historických námestí v Rimavskej Sobote. Program na piaty deň uzavrú prírodné vedy, spoločne s biologičkou múzea sa deti dozvedia viac o získavaní zbierkových predmetov a práci v teréne. V tvorivej dielni si zas vyhotovia vlastný odliatok stopy živočícha.

"Cieľom letných aktivít je získať priaznivcov múzea z radov mladej generácie, prehĺbiť vzťah mládeže k múzeu ako inštitúcii, k regionálnej histórii a jej hodnotám, ako aj ku kultúrnemu dedičstvu,"
zhrnula Oštrom Mareková.