< sekcia Kultúra

Ján Chalupka, autor známeho diela Kocúrkovo, sa narodil pred 230 rokmi

Na snímke zľava Daniela Kuffelová a Peter Oszlík počas generálnej skúšky inscenácie Rok v Kocúrkove v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre 9. apríla 2013, foto z archívu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Jeho mladším bratom bol nemenej známy romantický básnik Samo Chalupka, autor ikonickej básne Mor ho!

Horná Mičiná/Bratislava 28. októbra (TASR) - Ján Chalupka, dramatik, spisovateľ, evanjelický kňaz a učiteľ, dokázal ako výborný pozorovateľ cez humor a satiru verne zachytiť mnohé neduhy spoločnosti svojej doby. Slovenskú literatúru obohatil divadelnými hrami, medzi ktorými kraľuje dnes už legendárna satirická komédia Kocúrkovo. Od narodenia Jána Chalupku uplynie vo štvrtok 28. októbra 230 rokov.

Dramatik, ktorého hra Kocúrkovo sa dodnes objavuje v repertoári ochotníckych i profesionálnych divadiel, patril k prvým autorom dramatických diel v slovenskom jazyku, čím sa stal spoluzakladateľom slovenskej divadelnej tradície. V komédiách poukázal na národne ľahostajnú časť slovenského meštianstva či na odnárodnené zemianstvo.

Ján Chalupka sa narodil 28. októbra 1791 v Hornej Mičinej v rodine učiteľa a evanjelického farára. Jeho mladším bratom bol nemenej známy romantický básnik Samo Chalupka (1812-1883), autor ikonickej básne Mor ho!
Na archívnej snímke Samo Chalupka.
Foto: REPROFOTO ARCHÍV TASR

Základné vzdelanie budúcemu dramatikovi zabezpečil otec. Ďalej študoval v Brezne, Ožďanoch, v rokoch 1805 - 1809 na lýceu v Levoči a neskôr na kolégiu v Prešove a v Blatnom Potoku (Sárospatak v Maďarsku). Štúdium evanjelickej teológie, filozofie a filológie absolvoval v rokoch 1816 - 1817 aj na univerzite v Jene.

Po návrate z Nemecka na Slovensko učil na gymnáziu v Ožďanoch a na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Od roku 1824 až do smrti pôsobil ako evanjelický farár v Brezne a v rokoch 1850 až 1860 zastával aj cirkevnú funkciu superintendenta. Bol členom deputácie slovenských národovcov na viedenský dvor, ktorí v roku 1842 predložili Slovenský prestolný prosbopis.

Prvé hry, Kocúrkovo nevynímajúc, napísal vo vtedy medzi evanjelickými autormi často používanej bibličtine, respektíve biblickej češtine. Od roku 1848 tvoril v štúrovskej slovenčine, do ktorej na sklonku života preložil aj predchádzajúce komédie.

Do povedomia sa zapísal už svojou prvou hrou Kocúrkovo (1830), ktorej pôvodný názov je Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali. Satiricky v nej zobrazil lokálpatriotizmus, maďarský šovinizmus, pätolizačstvo, konzervativizmus či malomeštiacke prejavy života vo svojom okolí. Hra sa stala impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Výraz Kocúrkovo dodnes pôvabne vystihuje nadčasové problémy spoločnosti zahľadenej do seba, alebo sa používa ako synonymum spoločenského neporiadku a chaosu.
Na snímke zľava Daniela Kuffelová a Peter Oszlík počas generálnej skúšky inscenácie Rok v Kocúrkove v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre 9. apríla 2013, foto z archívu.
Foto: TASR - Henrich Mišovič


Fiktívne mestečko Kocúrkovo sa stalo dejiskom aj nasledujúcich šiestich Chalupkových hier ako Všetko naopak (Všecko naopak, aneb: Tesnošilova Anička se žení a Honzík se vydává, 1832), Trasorítka (Trasořitka, anebo: Stará láska se předce dočekala, 1833), Trinásta hodina (Třináctá hodina, aneb: Však se nahledíme, kdo bude hlásníkem v Kocourkově, 1835), alebo veselohra Starec plesnivec (Starouš plesnivec anebo Čtyry svadby na jednom pohřebe v Kocourkově, 1837).

Ján Chalupka, zakladateľ slovenskej javiskovej satiry, zomrel 15. júla 1871 v Brezne vo veku 79 rokov.