< sekcia Kultúra

RECENZIA: Juraj Kukura v Divadle Aréna hľadal Boha

Na snímke herec Juraj Kukura počas verejnej generálky hudobno-dramatickej básne "BIBLIA" divadla Aréna v Bratislave 14. marca 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Prinášame vám recenziu na inscenáciu Biblia z Divadla Aréna.

Bratislava 24. marec (Teraz.sk) - Inscenácia Biblia patrí do tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna, ktoré sa hlási k uvádzaniu hier živo reagujúcich na aktuálne spoločensko-politické dianie. Divadlo neobchádza ani historické udalosti, ktoré transformuje do scénickej podoby, a tak vznikli inscenácie ako Tiso, Dr. Gustav Husák, Kapitál, Holokaust a ďalšie.

Aréna teda reflektuje minulosť nášho národa, s ktorou je nepochybne spätá aj tradícia kresťanstva. Hudobno - dramatická báseň Biblia vznikla v koprodukcii so Slovenskou filharmóniou a divákovi ponúka vybrané príbehy zo Starého a Nového zákona. Inscenačný tím pod vedením režiséra Rastislava Balleka sa zameral na kapitoly, ktoré vypovedajú o veľkých mužoch Biblie. Paradoxne, na javisku sa neodohrávajú žiadne veľkolepé scény vraždy alebo zápasy Boha s človekom. Scénické čítanie biblických príbehov sa realizuje v podaní Juraja Kukuru odetého v bielom obleku, ktorý performanciu označil za "znovuobjavovanie viery v človeku."

V príbehoch mužov zo Starého Zákona ako Abrahám, Izák, Jakub či Mojžiš sa zrkadlí odhodlanie človeka ochotného sa absolútne odovzdať Bohu. Veď kto by takmer obetoval život syna a vydal ho do rúk Božích tak, ako to urobil v absolútnej pokore Abrahám? Mal by dnes človek odvahu, ktorú preukázal Mojžiš, keď vyslobodil izraelský ľud spod zotročovania Egypťanov? Biely kostým Juraja Kukuru čítajúceho rôzne posolstvá je symbolickým odkazom na čistotu týchto mužov nepošpinených hriechom.

Minimalistickú scénu, na ktorej vystupuje jeden herec sprevádzaný orchestrom dopĺňa plátno. Postupne naň umelec vylieva rôzne druhy farieb.

Kukura v druhej časti inscenácie číta aj texty naznačujúce absolútnu krízu viery, ktorá vrcholí zaprením Ježiša Krista apoštolom Petrom. Herec si namočí handru do červenej farby a hádže ju na plátno ako metaforu ukrižovania Krista. Kukura sa zbaví aj svojho obleku, ktorý pribije klincami na plátno. Je dokonané a divákovi sa naskytá pohľad na výtvarnú inštaláciu.

Na snímke herec Juraj Kukura počas verejnej generálky hudobno-dramatickej básne "BIBLIA" divadla Aréna v Bratislave 14. marca 2019.
Foto: TASR Jaroslav Novák


Divadlo Aréna ponúka rozjímanie nad vierou. Nie je však isté, že z príbehov si toho veľa odnesie aj ateista. Vybrané texty totiž vyžadujú väčšiu mieru zanietenosti pre biblické spisy. Výsledný inscenačný tvar by zaiste zniesol aj viac priestoru pre hľadanie metafor a interpretácií.