< sekcia Kultúra

Diela z Výtvarného spektra Košického kraja majú výstavu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Výtvarné spektrum Košického kraja je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov kraja.

Košice 9. júla (TASR) – Vybrané diela účastníkov tohtoročnej súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja predstavuje najnovšia výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Ide o diela širokého tematického zamerania, ale aj zastúpenia rôznorodých výtvarných techník. Pre verejnosť je prístupná do 30. júla.

Výtvarné spektrum Košického kraja je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov kraja. Ide o krajské kolo celoslovenskej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum.

„Autorom ponúka možnosť prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať talenty a zároveň zapájať ich do súťažného hnutia v rámci Slovenska," uviedli organizátori z Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria.

Do krajskej súťaže sa tento rok zapojilo 77 autorov s 200 výtvarnými dielami. Odborná porota hodnotila práce v jednotlivých vekových skupinách od 15 do 25 rokov a nad 26 rokov a v kategóriách maľba, kresba a grafika, plastika a insitná maľba. Medzi najmladších autorov patrí 16-ročná Janka Homzová z Košíc, najstarším je 85-ročný Július Plutko z Michaloviec. Porota odporučila vystaviť 97 diel od 68 autorov.  

Podľa predsedníčky poroty Evy Čarnokej si formát výtvarnej súťaže našiel svoje opodstatnenie ako na regionálnej, krajskej, tak aj na celoslovenskej úrovni, čoho dôkazom je aj z roka na rok rastúca kvalita prihlásených diel, ako aj záujem nových autorov.

„Okrem klasických tém, z ktorých má stále prevahu krajina, sa lokálne objavili aj nové témy spracované súčasným výtvarným jazykom. Tak ako po minulé roky, aj tento rok boli rozhodujúcimi kritériami výberu prác na krajskú výstavu a na ocenenie autenticita a originalita práce, osobitosť výtvarného stvárnenia, ako aj technické prevedenie či sila výpovede diela," zhodnotila.

Najlepšie diela postupujú na 57. ročník celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum do Dubnice nad Váhom.