Quantcast
< sekcia Kultúra

Kultminor zrušil už schválenú dotáciu, zistil podvod

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Proces prideľovania dotácií v rámci projektov týkajúcich sa aktivít rómskej národnostnej menšiny už v minulosti viackrát spochybnili, dôvodom boli podozrenia z konfliktu záujmov a zaujatosti.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) zrušil schválenú dotáciu vo výške 17.000 eur pre podujatie Sinti Bašavel. Opätovným preverovaním fond zistil, že občianske združenie Sinti Drom Slovenska z Michaloviec, ktoré sa o dotáciu uchádzalo, vzniklo dva týždne pred podaním žiadosti, pričom v tomto čase nerealizovalo aktivity v danej oblasti podpory, a teda nespĺňalo stanovené podmienky. O rozhodnutí spolu so stanoviskom fondu informuje Kultminor na svojom webe.

"Na základe uvedených skutočností fond konštatuje, že predmetnú žiadosť podal neoprávnený žiadateľ, a preto rozhodol o zrušení júlového rozhodnutia o pridelení prostriedkov a vyradení žiadosti zo schvaľovacieho procesu," uviedla v rozhodnutí riaditeľka Kultminor Alena Kotvanová.

Na opätovné preverenie schválených žiadostí o dotácie sa rozhodol fond na základe viacerých doručených námietok a podnetov týkajúcich sa odporúčania odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť zameranú na divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.

Fond zároveň v stanovisku upozorňuje, že o schvaľovaní dotácií rozhodujú v rámci každej národnostnej menšiny odborné rady, pričom nadpolovičnú väčšinu z týchto päťčlenných komisií si volia samotné organizácie národnostných menšín. "Na základe odporúčania, ktoré je pre riaditeľa záväzné, vydáva riaditeľka rozhodnutie o podpore alebo nepodporení žiadosti s odôvodnením," dodáva fond, pričom poukazuje na to, že práve menšiny výrazne vplývajú na nespochybniteľnosť rozhodnutí.

"Chceme preto vyzvať všetkých zainteresovaných na začatie dialógu s cieľom hľadať spôsob, ako podporiť odbornosť, zodpovednosť, transparentnosť rozhodovacieho procesu fondu, ako aj funkčného systému opravných nástrojov (bŕzd a protiváh) v tomto procese," apeluje fond.

Proces prideľovania dotácií v rámci projektov týkajúcich sa aktivít rómskej národnostnej menšiny už v minulosti viackrát spochybnili, dôvodom boli podozrenia z konfliktu záujmov a zaujatosti pri prideľovaní prostriedkov. Viacerí členovia odborných rád Kultminor vtedy rezignovali.