Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. jún 2024Meniny má Adolf
< sekcia Kultúra

Divadelný ústav vlani dosiahol zisk 1086 eur

Na archívnej snímke riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Foto: TASR - Martin Baumann

Divadelný ústav zamestnáva 42 pracovníkov, jeho prioritné projekty vlani súviseli s festivalom Nová dráma/New Drama aj účasťou na pražskom Quadriennale 2023.

Bratislava 23. apríla (TASR) - Verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2023 predstavil v utorok Divadelný ústav (DÚ) v Bratislave. Príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR hospodárila s rozpočtom 1.703.098,41 eura a dosiahla kladný hospodársky výsledok 1086,99 eura. Podľa riaditeľky Vladislavy Fekete pracovala na všetkých naplánovaných aktivitách, ktoré vychádzajú zo štatútu inštitúcie ako centra zameraného na dokumentačnú, múzejnú, archívu, zbierkotvornú, edičnú, projektovú či informačnú činnosť.

Divadelný ústav sa aj v roku 2023 riadil Strategickým plánom rozvoja na roky 2021 až 2026. Fekete upozornila na najrozsiahlejšie aktivity Centra divadelnej dokumentácie a odborné činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou či samostatné vedecko-výskumné činnosti inštitúcie, ktorá prostredníctvom informačného systému Theatre.sk sprístupňuje vyše 1,2 milióna údajov. Odbornej i širokej verejnosti ponúka viacero virtuálnych platforiem a online databáz. Je ňou aj Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla so stovkou najlepších inscenácií. Projekt Divadelné prechádzky súvisí s prezentáciou divadelných bodov v niektorých slovenských mestách. Slovník divadelných kritikov a publicistov je online pomôcka prezentujúca 250 osobností, ktorú plánuje DÚ vydať knižne. Podľa Fekete bol vlani veľa využívaný aj online katalóg Slovenské scénické umenie a Virtuálna databáza slovenského divadla.

Inštitúcia vlani realizovala viacero medzinárodných spoluprác a výstav. V rámci domácich projektov spolupracovala s partnerskými festivalmi Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Bábkarská Bystrica. Prispievala aj do Google Arts and Culture, v ktorom je kompletne zaznamenaná výstava o dejinách slovenského divadelníctva, realizovaná na Bratislavskom hrade.

Fekete upozornila na nedostatok priestorov na uloženie fondov a zbierok, s ktorým DÚ bojuje dlhodobo. Akvizičnou činnosťou získal pracovný archív herca Andyho Hryca, dokumenty z pracovného archívu Milana Lasicu i rozsiahly pracovný archív Petra Dvorského. Múzeum DÚ nakúpilo múzejné predmety umelca a z viacerých slovenských divadiel kostýmy, ktoré patria do zlatého fondu slovenského divadla. "Je to krásna zbierka, ktorú budeme propagovať," avizuje riaditeľka DÚ. Zároveň pripomenula, že vlani prebiehala v Múzeu DÚ hĺbková kontrola, ktorá trvala osem mesiacov.

Inštitúcia vlani participovala na Noci múzeí a galérií i na festivale Biela noc. Fekete potvrdila vysokú návštevnosť odborných pracovísk DÚ, ktorý vlani navštívilo 6000 odborníkov a záujemcov o divadelné umenie.

Medzi odborné pracoviská sa radí aj Verejný špecializovaný archív, v ktorom vlani do systému BACH vniesli 194 záznamov. Do špecializovanej knižnice pribudlo 833 publikácií, navštívilo ju 1505 záujemcov, ktorí si vypožičali 50.276 knižničných jednotiek. Ústav vlani vydal aj príručku Človek v konflikte s prírodou - Environmentálne problémy, ekologické myslenia a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle. Participoval i na workshopoch a školeniach pre viaceré slovenské divadlá, v Štúdiu 12 realizoval 89 podujatí.

Šéfka DÚ pripomenula aj 14. ročník podujatia Noc divadiel, ktorého je ústav koordinátorom. "Do minuloročného programu sa zapojilo vyše 60 subjektov (divadiel, kultúrnych centier, umeleckých škôl a kultúrnych priestorov) v 30 slovenských mestách," podčiarkla Fekete. Dodala, že vlani DÚ pripravoval aj postupný prechod časopisu kod - konkrétne o divadle na online platformu, sprístupnená bude zhruba o mesiac.

Divadelný ústav zamestnáva 42 pracovníkov, jeho prioritné projekty vlani súviseli s festivalom Nová dráma/New Drama aj účasťou na pražskom Quadriennale 2023.