< sekcia Kultúra

Dunajský Limes do Zoznamu UNESCO zatiaľ zapísaný nebol

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

. Predloženiu nominácie predchádzala 14 ročná spolupráca partnerských inštitúcií zo zaintereseovaných krajín.

Bratislava 26. júla (TASR) – Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zatiaľ ôsmy slovenský zápis nepribudol. Dôvodom sú zmeny v pôvodnej nominácii „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes" po jednostrannom odstúpení Maďarska z pôvodného projektu. Na pondelkovom online rokovaní Výboru pre svetové dedičstvo (WHC) padlo rozhodnutie, že novú skutočnosť posúdi pracovná skupina.

Maďarská vláda vysvetlila svoje odstúpenie necelé dva mesiace pred rokovaním WHC záujmom, aby bol Dunajský Limes zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako celok, v participácii s ďalšími krajinami, ktorých sa sústava pamiatok týka.

Rakúsko, Nemecko a Slovensko po odstúpení Maďarska na začiatku júna malo naďalej snahu prerokovať spoločný projekt a predložilo na zápis sústavu Dunajský Limes – západná časť, zahrňujúcu 77 pamiatok rímskeho hraničného systému od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Tieto krajiny deklarovali, že v najbližších rokoch by mala byť predložená nominácia na projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes – východná časť, ktorá by prezentovala rímske pamiatky v povodí Dunaja v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS, zaoberajúca sa ochranou kultúrneho dedičstva počas rokovania skonštatovala, že úpravy, ktoré nastali v projekte sú natoľko výrazné, že sa na zmenenú nomináciu nemôže vzťahovať pôvodné odporúčanie na zápis.

Zástupcovia Rakúska, vyjadrujúci sa aj za Nemecko a Slovensko, upozornili, že univerzálnu hodnotu a jedinečnosť pamiatok v predloženej nominácii neznižuje redukovaný počet nominantských krajín. Podporu vyjadrili aj Španielsko, Bosna a Hercegovina či Etiópia, ktoré sa pýtali, či aj zmenený projekt nemá univerzálnu hodnotu svetového dedičstva. Predstavitelia ICOMOS to nespochybňovali, zdôrazňovali však, že každý projekt je potrebné hodnotiť samostatne a špecificky a projekt ktorý sa uchádza o zápis de facto hodnotený nebol.

Viaceré krajiny upozornili, že ide bezprecedentnú situáciu, a precedentom je i odstúpenie krajiny z pôvodnej spoločnej nominácie potom, čo ICOMOS vydal hodnotenie nominačného projektu. Právny expert na rokovaní potvrdil, že doterajšie smernice a pravidlá takúto situáciu neriešia.

Na návrh Číny preto vytvorili pracovnú skupinu i so zastúpením nominantských krajín, ktorá má celú situáciu zhodnotiť v nasledujúcich dňoch a jej výstup má byť podkladom pre rozhodnutie výboru do konca 44. rokovania WHC, ktoré sa končí 31. júla.

Pôvodný nominačný projekt predložili Rakúsko, Nemecko, Slovensko a Maďarsko 1. februára 2018 Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Nominačná dokumentácia v rozsahu 2300 strán zahŕňala 98 pamiatok (zložených z celkovo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici. Predloženiu nominácie predchádzala 14 ročná spolupráca partnerských inštitúcií zo zaintereseovaných krajín.