< sekcia Kultúra

Kunsthalle Bratislava otvára výstavu Orly a holubice

Domu umenia - Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR

Názov výstavy Orly a holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov.

Bratislava 16. augusta (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB) otvorí v piatok 17. augusta rozsiahlu medzinárodnú výstavu s názvom Orly a holubice, ktorá predstaví výber diel 16 slovenských a nemeckých vizuálnych umelcov a umelkýň. Výstavný projekt vznikol v kooperácii s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia pôsobenia na Slovensku. Výstava bude otvorená do 28. októbra.

Názov výstavy Orly a holubice je inšpirovaný vplyvom týchto operencov na tvorbu národných symbolov. Národná a štátna symbolika vždy vzniká v konkrétnom čase a priestore a jej význam je pohyblivý. Rovnaké symboly môžu byť v rozličných súvislostiach vnímané ako kladné, neutrálne či celkom naopak, ako záporné.

Problematike symbolov sa venujú aj vystavujúci umelci. Časť vystavujúcich vytvorila nové diela priamo na podnet projektu Orly a holubice. Monika a Bohuš Kubinskí siahli po motíve holubice, no v tomto prípade nie je spájaná s proklamovanou slovenskou mierumilovnou povahou, ale s holubníkom ako symbolom chaosu. Do ankety sa diváci môžu zapojiť počas trvania výstavy priamo na mieste.

Výstava tiež tematizuje kultúrnu výmenu, ktorá býva často oslavovaná i zatracovaná. Vyhrotená debata, v ktorej na seba narážajú predstavy o čistote národnej identity s diskusiou o pozitívach a negatívach multikultúrneho miešania, je rovnako prítomná v Nemecku, ako aj na Slovensku, kde je pomerne nová. Kultúrna výmena nastoľuje komplikované otázky národnej identity a vlastenectva. Aj súčasné umenie dokáže byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie, nie stretu, ale stretnutia kultúr. Výstava reaguje na tieto témy s humorom, hravou a otvorenou formou. Snahou dvojice kurátorov je pomôcť divákom k otvorenejšiemu vnímaniu tejto problematiky.

Výstava Orly a holubice netradične vystupuje z galerijných priestorov von a je obohatená o diela umiestnené vo verejnom priestore. Na priečelí domu umenia pozornosť pútajú veľkoformátové tlače slávneho nemeckého umelca Hansa Haackeho, ktoré reflektujú tému národa a jeho problematickej definície. Dielo bolo vystavené aj na prestížnej prehliadke Documenta 14 (Kassel, Atény) v roku 2017. Priamo pred vstupom do hlavnej budovy KHB je inštalovaný obytný príves, ktorý výtvarník Tomáš Džadoň pretvoril na tradičnú slovenskú drevenicu s dokonalou ilúziou folklórnej izby, do ktorej môžu návštevníci vstúpiť.

„Výstava Orly a holubice sa zaoberá vplyvom týchto operencov na národnú symboliku, na symboliku Nemecka a Slovenska. Zaoberáme sa dielami, ktoré nejakým spôsobom reagujú na národnú identitu v slovenskom alebo nemeckom prostredí. Boli by sme radi, keby ľudia nebrali tému národnej identity príliš vážne, výstava je trocha humorná aj parodická, pretože vážne myšlienky a veľmi militantné obhajovanie nejakých symbolov alebo nejakej identity vedie často ku konfliktom, potrebujeme skôr dialóg ako konflikt,“ povedala pre TASR kurátorka výstavy Lenka Kukurová.

„Na výstavu sme vyberali už existujúce diela a sme veľmi radi, že množstvo umelcov reagovalo na témy výstavy a vytvorili úplne nové diela alebo niektoré z už existujúcich diel upravili špeciálne pre túto výstavu. Koncipovali sme ju ako všehochuť, ponúka od kresby cez video až po monumentálne inštalácie, sú tu aj veci, ktoré určitým spôsobom zapájajú diváka,“ dodal druhý z dvojice kurátorov Omar Mizra.