< sekcia Kultúra

Kunsthalle zakladá na 3 roky samostatného pôsobenia galerijnú radu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Prvá zostava, ktorá bude hodnotiť a určovať jej smerovanie v najbližších troch rokoch, bude mať sedem členov.

Bratislava 9. júla (TASR) - V súvislosti so vznikom novej, samostatnej štátnej príspevkovej organizácie od 1. januára sa Kunsthalle Bratislava rozhodla založiť Galerijnú radu KHB ako hlavný odborný poradný orgán štatutára organizácie. TASR o tom informovala PR manažérka Lila Rose. Má ísť o kolektívny a poradný orgán najmä v oblasti tvorby výstavného plánu organizácie a platformu pre výmenu odborných názorov v oblasti súčasného vizuálneho umenia a jeho smerovania.

"Rada môže prerokovávať aj ostatné činnosti KHB, napríklad v oblasti dokumentácie, vzdelávania, doplnkových programov, fundraisingu, marketingovej komunikácie a podobne," uvádza sa ďalej v návrhu štatútu.

"Počas uplynulých šiestich rokov, keď bola Kunsthalle Bratislava provizórne zriadená ako súčasť iných kultúrnych inštitúcií, mohla odborný obsah a svoje smerovanie generovať fakticky len z vlastných interných zdrojov," poznamenala riaditeľka KHB Nina Vrbanová. Možnosť založenia galerijnej rady vníma ako jeden z kľúčových benefitov, ktoré prinieslo osamostatnenie organizácie.

Prvá zostava, ktorá bude hodnotiť a určovať jej smerovanie v najbližších troch rokoch, bude mať sedem členov. Nomináciu a čestné členstvo v rade nateraz prijalo šesť domácich a českých osobností. Menovaní boli Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, Michal Novotný, riaditeľ Zbierky moderného a súčasného umenia v Národnej galérii v Prahe, Zuzana Megová, hlavná štátna radkyňa pre sekciu umenia a kreativity Ministerstva kultúry SR, Gábor Hushegyi, kritik súčasného výtvarného umenia, ďalej kurátorka a historička umenia Lýdia Pribišová a teoretik a organizátor Vít Havránek. "Nateraz posledné, siedme miesto v rade plánujeme ponúknuť zástupcovi generálneho partnera inštitúcie, na ktorého oslovení v súčasnosti pracujeme," dodala Vrbanová.

Prvé zasadnutie Galerijnej rady KHB naplánovali na jeseň, uskutoční sa prezenčne alebo dištančnou online formou. Medzi jej prvé úlohy by malo patriť schválenie štatútu a usmerňovanie komplexného výstavného plánu na roky 2021 - 2023.