Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Kultúra

Literárny fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry

Na snímke ocenené knižné diela počas odovzdávania Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017, 27. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra patrí ocenenie Agáte Klimekovej a Janke Ondrouškovej za publikáciu Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia.

Bratislava 27. septembra (TASR) – Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila vo štvrtok popoludní v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2017. Cenami a prémiami ocenila viac ako tri desiatky odborných publikácií, ktoré boli vydané v minulom roku.

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získal Juraj Pugart za dielo Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti. V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra patrí ocenenie Agáte Klimekovej a Janke Ondrouškovej za publikáciu Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 19. storočia. V kategórii biologické a lekárske vedy pridelila komisia ocenenie Júliusovi Mazuchovi a kolektívu za knihu Atlas vaskulárnych aneuriziem. V kategórii prírodné a technické vedy boli ocenené Dejiny matematiky autora Jána Čižmára.

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získali Michal Lipták a Ján Matej za dielo Poklady zeme a klenoty Spiša, Marián Gešper za knihu Apoštoli národného ducha, Michal Turošík za dielo Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy, Juraj Dolník za knihu Jazyk v sociálnej kultúre, Elena Knopová a kolektív za dielo Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien, Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko a kolektív za knižku Budatínsky hrad.

Na snímke zľava Agáta Klimková a Janka Ondroušková si preberajú cenu v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra počas odovzdávania Cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017, 27. septembra 2018 v Bratislave.
Foto: TASR - Pavol Zachar

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra udelila sekcia prémiu Igorovi Grausovi za dielo Pro Virtute Et Merito Vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815, Milanovi Petrášovi za knihu Najväčší z veľkých – Aurel Bohuslav Stodola, Slavomírovi Michálkovi za dielo Rivali a partneri studenej vojny a Jozefovi Vozárovi za knihu Významní slovenskí právnici z Liptova.

V kategórii biologické a lekárske vedy patrí prémia Jozefovi Rovenskému, Jurajovi Payerovi, Zdenkovi Killingerovi, Mariánovi Bernadičovi a kolektívu za dielo Reumatológia v kazuistikách, Reumatické ochorenia v ambulancii praktického lekára, Jurajovi Kaušitzovi, Daliborovi Ondrušovi a kolektívu za publikáciu Všeobecná onkológia, Dušanovi Mlynarčíkovi, Hyacinte Májekovej, Martine Hrčka Dubničkovej za knihu Farmaceutická mikrobiológia, Ladislavovi Kuželovi a kolektívu za dielo Gastroenterológia, klinické odporúčania, Ingrid Brucknerovej a kolektívu za publikáciu Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty, Oľge Erdelskej, Renáte Švubovej, Lenke Mártonfiovej a Alexanderovi Luxovi za knihu Embryológia kvitnúcich rastlín.

V kategórii prírodné a technické vedy patrí prémia Ignácovi Capekovi za dielo Noble Metal Nanoparticles Preparation, Composite Nanostructures, Biodecoration and Collective properties, Michalovi Fečkanovi, Michalovi Pospíšilovi a JinRong Wangovi za publikáciu Fractional-Order Equations and Inclusions, Monike Mitášovej a kolektívu za knihu Vladimír Dedeček: Interpretácie architektonického diela, Tomášovi Bertókovi, Anikó Bertókovej a kolektívu za publikáciu Nanobiotechnológie alebo Od lepiacej pásky k medicínskym aplikáciám, Martinovi Moravčíkovi za dielo Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem, ako aj Ľudmile Mečiarovej, Silvii Vilčekovej a Eve Krídlovej Burdovej za knihu Výskyt organických zlúčenín vo vnútornom prostredí.

Prémiu za trojročný vedecký ohlas udelenú v roku 2018 a prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2018 získalo ďalších 18 vedcov a odborníkov.

„Je to hodnotenie intelektuálnych výkonov štyroch najlepších autorov vedeckej a odbornej literatúry v danom období. Tým, že ide o multidisciplinárnu prácu porôt, tak to rozhodovanie je veľmi ťažké a zohľadňujú sa aj niektoré nie celkom merateľné kritériá, ale ústredným kritériom pri porovnávaní autorského výkonu je veľkosť,“ povedal pre TASR moderátor slávnostného stretnutia a člen výboru sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Andrej Ferko.