< sekcia Kultúra

Literárny fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získal Jaroslav Chovanec za dielo Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike.

Bratislava 1. októbra (TASR) – Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) ocenila v závere septembra v bratislavskom Zichyho paláci najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2018. TASR o tom informoval riaditeľ LF Ladislav Serdahély.

Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získal Jaroslav Chovanec za dielo Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike. V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra patrí ocenenie Kataríne Gajdošovej, Márii Šimkovej a kolektívu za publikáciu Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny. V kategórii biologické a lekárske vedy pridelil výbor ocenenie Pavlovi Doležalovi za knihu Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. V kategórii prírodné a technické vedy získali ocenenie Vladimír Britaňák a K. R. Rao za dielo Cosine-/Sine-Modulated Filter Banks.

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy získali Katarína Žilková a kolektív za knihu Young Children's Concepts of Geometric Shapes, Peter Žeňuch a kolektív autorov za dielo Užhorodský rukopisný Pseudozonar, Miroslav Londák za knihu Šikova ekonomická reforma a Slovensko, Jozef Bátora za dielo Slovensko v staršej dobe bronzovej, Vladimír Štefko a kolektív za publikáciu Dejiny slovenského divadla I, Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kolektív za dielo Zákon o dohľade nad finančným trhom - Komentár, Daniela Slančová a kolektív za publikáciu Desať štúdií o detskej reči, Milan Hraboský za knihu Rasa. Rasová klasifikácia ľudí, Helena Markusková a Petra Prospechová za dielo Nedopovedané príbehy.

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra udelila sekcia prémiu Radovanovi Garabíkovi a kolektívu autorov Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny, Pavlovi Horváthovi za dielo Míľniky výpočtovej techniky na Slovenskej technickej univerzite, prémiu získali aj Ján Dozsa a Ľubica Mešková za dielo Technik, umelecká cesta časom.

V kategórii biologické a lekárske vedy patrí prémia Karolovi Mičietovi a kolektívu za dielo Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín, Markovi Bernadičovi a kolektívu za publikáciu Onkologická bolesť a možnosti jej ovplyvnenia, Petrovi Mikušovi, Jurajovi Piešťanskému a Svetlane Dokupilovej za dielo Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej analýze. Prémiu získali aj Viera Lehotská a Alžbeta Kršáková za knihu Rádiológia pre stomatológov.

V kategórii prírodné a technické vedy ocenili prémiou Pavla Valka za dielo Jednoducho fyzika (Riešené príklady pre poučenie aj potešenie), Petra Gajdoša a kolektív za knihu Pavúky Slovenska. Za dielo "In Situ" Biomonitoring of a Polluted Environment by Wild Plant and Crop Plant Species získali prémiu Karol Mičieta a Gustáv Murín. Prémiu ďalej dostali Marek Mentel, William F. Martin za knihu Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov - biochémia a evolúcia, Eva Belláková za dielo Architektúra historických železiarní na Slovensku, 1815 - 1948, Ján Bošanský za publikáciu Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí a Veronika Piscová a kolektív za dielo Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu prostredia.

Prémiu za trojročný vedecký ohlas udelenú v roku 2019 a prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2019 získalo ďalších 12 vedcov a odborníkov.