< sekcia Kultúra

Literárny fond udelí literárne ceny a prémie za uplynulý rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Fond obracia na vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. marca poslali návrhy na ocenenie.

Bratislava 23. januára (TASR) - Literárny fond, výbor sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny a prémie za rok 2017. Na udelenie ceny budú kandidovať diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby, realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Literárny fond udelí cenu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v minulom roku, Cenu Ivana Kraska za slovenský debut, pričom vekový hranica je do 35 rokov, a cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny.

Ďalej fond udelí cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny a cenu Alexandra Pavloviča za literárne dielo napísané po rusínsky a za preklad literárneho diela zo slovenčiny do rusínčiny v uplynulom roku.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do Literárneho fondu 2-percentné príspevky v zmysle zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa fond obracia na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na samotných autorov diel, aby do 15. marca poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2017 v prvom vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora. S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

TASR informovala Anna Bédiová.