Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Kultúra

Literárny fond udelil ceny za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu

Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Laureátom Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo, ktorou výbor Sekcie pre umelecký preklad LF oceňuje osobnosti slovenského umeleckého prekladu, sa stal Karol Wlachovský.

Bratislava 19. septembra (TASR) - Literárny fond (LF) udelil v pondelok v Bratislave ceny a prémie za minuloročnú pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu.

Laureátom Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2021 sa stal Ján Tazberík za dielo Viditeľnosť záhrady: Veľké sklo. Básnickú zbierku prinieslo čitateľom vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

"Originálne spája pozorovanie s poetickou reflexiou, to si skúša na téme záhrady, ktorej sa zmocňuje brilantne vo veršoch i v lyrickej próze. Tazberíkova kniha je premyslene komponovaná a lyricky presvedčivá," hodnotí porota zbierku autora, ktorý je prítomný na slovenskej básnickej scéne niekoľko desaťročí. "Jeho súčasná poézia sa vyznačuje až minucióznou presnosťou, jeho obraznosť je priamo úžasná. Zbierku, ktorú sme dnes ocenili, tvorí poézia, ale sú tam aj básne v próze, zameraná je na čas, na obrazové videnie skutočnosti. Je to kniha objavná, plná nevšednej metaforiky," povedal pre TASR člen poroty Peter Mišák.

Cenu Ivana Kraska za literárny debut za rok 2021 získal novinár Lukáš Onderčanin za dielo Utópia v Leninovej záhrade (vydavateľstvo Absynt). "Opisuje vznik internacionálnej komúny Interhelpo, vzostup, rozkvet a zánik pokusu vybudovať raj na Zemi v Kirgizsku. Je to mix biografie, cestopisu a mnohých ďalších žánrov," priblížil pre TASR člen poroty Lukáš Perný ocenené dielo. "Čitateľ sa v ňom dozvie o zaujímavých osobnostiach našej národnej kultúry, ako bol napríklad Alexander Dubček, ale aj o iných významných spisovateľoch ako Peter Jilemnický, Július Fučík a ďalší, ktorí sú popisovaní pri výstavbe a fungovaní komúny," dodal.

Cenu Imre Madácha za najlepšie pôvodné dielo v maďarskom jazyku získal Zoltán Németh za knihu Tektonika (vydavateľstvo Kalligram). Laureátkou ocenenia za preklad zo slovenčiny do maďarčiny sa stala Tünde Mészáros za preklad diela Katarína Kucbelová: Čepiec (Főkőtő), ktoré vydalo vydavateľstvo Phoenix Library.

Cenu Ivana Franka 2021 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získala Nadežda Varcholová za knihu Ja, Klavdija (Ja, Klaudia), ktorú vydal Zväz Rusínov-Ukrajincov SR. Za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny porota ocenenie udelila Ivanovi Jackaninovi za preklad knihy Rudolfa Jašíka - Popolavá vrana (Popeliasta vorona), ktorý vydalo vydavateľstvo Timpani.

Cenu Alexandra Pavloviča za rok 2020 - 2021 za pôvodné dielo v rusínskom jazyku získal Ivan Bodnár za dielo Staré príbehy z Ruského (vydavateľstvo Kylysočka).

Laureátom Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo, ktorou výbor Sekcie pre umelecký preklad LF oceňuje osobnosti slovenského umeleckého prekladu, sa stal Karol Wlachovský.

Cenu Jána Hollého za umelecký preklad za rok 2021 získala Zuzana Demjánová za preklad diela Maxa Frischa - Denník (1946-1949), ktoré vydalo vydavateľstvo Premedie Group. Laureátom ocenenia v kategórii preklad poézie a veršovanej drámy sa stal Ján Zambor za preklad Antológie španielskej poézie, ktorú vydala Univerzita Komenského v Bratislave.

Cena Mateja Bela za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločenských vied patrí Petrovi Fridnerovi za preklad diela Roberta Aldricha Novodobé ríše - Rozmach a úpadok koloniálnych impérií, ktoré z anglického originálu preložil pre vydavateľstvo Slovart. V kategórii preklad do cudzieho jazyka ocenenie získal John Peter Butler Barrer za anglický preklad monografie Jána Botíka Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov (vydavateľstvo Stimul).