Quantcast
< sekcia Kultúra

Literárny týždenník sa vracia ku Kongresu slovenských spisovateľov

Na snímke logo Literárneho týždenníka. Foto: Literárny týždenník

Stručný prierez histórie vzniku a vývinu Slovenskej televízie v článku Jubileum slovenskej televízie - k 60. výročiu vzniku napísal Jaroslav Chovanec.

Bratislava 13. októbra (TASR) - V najnovšom dvojčísle Literárneho týždenníka (33-34) prevládajú materiály - referáty a koreferáty, ktoré odzneli na Kongrese slovenských spisovateľov 22. a 23. septembra v Trenčianskych Tepliciach. Čestné úvodné miesto vypĺňa esejisticky poňatý príhovor hosťa Kongresu, nórskeho básnika Knuta Odegarda "Edda, Björnson a básnické slovo" (Edda je názov najstaršieho básnického diela európskeho severu) a Pozdrav Kongresu slovenských spisovateľov, ktorý prostredníctvom videonahrávky poslala laureátka Nobelovej ceny za literatúru, bieloruská spisovateľka Svetlana Alexijevičová.

Ďalšie texty vystúpení na Kongrese sú publikované v tomto poradí: Petr Žantovský - Choroba zvaná cenzúra, Jaroslav Rezník st. - Pozdvihnime spoločenský status spisovateľa, Anton Blaha - Spasí nás nová legislatíva alebo tvorba?, Ivan Kamenec - Memento pokongresových osudov, Jozef Mikloško - Spisovateľ v dnešných telekomunikačných možnostiach, Jozef Leikert - Čas rozhodovania a čas rozhodnutí a Viliam Hornáček - Iniciatíva na čele národa. Akoby doplnkom tém o knihách a spisovateľoch je fejtón Pavla Dinku Darček, publikovaný na inom mieste.

Stručný prierez histórie vzniku a vývinu Slovenskej televízie v článku Jubileum slovenskej televízie - k 60. výročiu vzniku napísal Jaroslav Chovanec.

"Hold veľkému skladateľovi Alexandrovi Moyzesovi" - taký titulok má životopisná esej Terezy Ursínyovej o našom skladateľovi pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia, a tiež pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule "na jeho chalupe" v Ždiari.

Obsiahlejšiu recenziu na uvedenie životopisnej hry Jany Juráňovej Tichý bič zo života významného slovenského prozaika 20. storočia Mila Urbana v Modrom salóne SND v Bratislave napísal Milan Polák.

Na "zahraničnej strane" časopisu je publikovaný komentár Františka Škvrndu Zostrenie informačnej vojny proti Rusku, na ktorý nepriamo nadväzuje publicistická esej Pavla Dinku Od lásky k nenávisti... od nenávisti k láske?! Autor v nej hodnotí priebeh a výsledky 5. medzinárodnej konferencie Rusko a Európa: Kľúčové otázky súčasného medzinárodného žurnalizmu.

Publicistický priestor zapĺňa aj rozhovor s Marianom Mikeom Kramárom, arabistom, diplomatom a novinárom, ktorý pod názvom Islam nie je len náboženstvo pripravil Jozef Šelestiak. Tento celostranový rozhovor dopĺňa informatívny rozhovor s Jurajom Šebom o našej účasti na Knižnom veľtrhu v Pekingu.

Epický žáner reprezentuje poviedka Marty Hlušíkovej Rovnováha a poéziu ukážky z najnovšej tvorby Evy Fordinálovej a Ondreja Nagaja.

Z recenznej rubriky sa žiada pripomenúť recenziu Ivana Szaba Príbeh mohyly na knihu Viliama Apfela Legenda v kameni - malé dejiny Štefánikovej mohyly na vrchu Bradlo a recenziu Radislava Kenderu Poézia o vode o šiestej zbierke naturalizovaného Ružomberčana, odborníka na vodné hospodárstvo a jeho stavby Antona Péteriho.

Spoločenská rubrika obsahuje, okrem iných informácií, biografickú textovo-obrazovú reportáž o živote zosnulého prezidenta Michala Kováča, nekrológ za literárnym vedcom Imrichom Sedlákom, širšiu informáciu o udelení čestného doktorátu Rudolfovi Schusterovi Univerzitou sv. Klimenta Ochridského v Bitole a vecnú poznámku K oceneniam na Kongrese slovenských spisovateľov.