< sekcia Kultúra

LT: Pripomína 25 rokov Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene

Viliam Hornáček, prvý zľava, archívne foto Foto: TASR

Marcové dvojčíslo Literárneho týždenníka vyšlo v rozšírenom vydaní. Na vstupnej strane pod názvom Na čele zápasov v službe národu a vlasti prináša rozhovor s akademickým maliarom Viliamom Hornáčkom

Bratislava 29. marca (TASR) - Druhé marcové dvojčíslo (11-12) Literárneho týždenníka (LT)vyšlo v rozšírenom vydaní. Na vstupnej strane pod názvom Na čele zápasov v službe národu a vlasti prináša rozhovor s akademickým maliarom Viliamom Hornáčkom, predsedom Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene pri príležitosti 25. výročia jej založenia.

Aktuálny spoločenský cieľ sleduje Výzva Spolku slovenských spisovateľov k Roku Ľudovíta Štúra Aby múzy nemlčali, ktorá je protestom proti nezmyselnému krviprelievaniu na Ukrajine.

Celostránkovú štúdiu o mieste poézie vo výchovno-vzdelávacom procese na školách pod názvom Poézia v školskom šate napísal Július Lomenčík. Celá strana je venovaná aj ľudskému a umeleckému profilu básnika a gréckokatolíckeho kňaza Jozefa Tótha. Ekonomickú úvahu Je ekonómia vedou a či iba slúžkou napísal Jaroslav Husár. Vnútropolitický komentár Ľudovíta Števka je kritikou prezidentovho postoja v prípade nevymenovania sudcov Ústavného súdu. Tému zahranično-politického komentára Františka Škvrndu uvádza už jeho názov - Európska stabilita rok po Kryme.

Celú vnútornú dvojstranu časopis tentoraz venuje rozhovoru s Ilonou Švihlíkovou, českou ekonómkou a občianskou aktivistkou. Rozhovor pod názvom Od veľkej recesie k veľkej transformácii alebo mocenské využívanie strachu si podrobuje ľudí pripravil Pavol Dinka. S rozhovorom obsahovo korešponduje esej Jána Čomaja Podhubie zločinu a bezprávia o štvrťstoročnom „rozkvete slovenskej korupcie“ i fejtón Viery Švenkovej Komu (ešte) slúži mozog.

Obrazovo-slovnú reportáž o tvorbe slávnej mexickej maliarky Fride Kahlovej pod názvom Krutý osud komunistickej maliarky napísal Milan Vároš. Do oblasti výtvarného umenia patrí aj rozhovor so známym karikaturistom Ľubomírom Kotrhom. '

Literárny rozhovor s Tomášom Winklerom, prozaikom, literárnym a kultúrnym historikom o jeho životných osudoch, ale najmä o príčinách pretrvávajúceho kritického stavu v Matici slovenskej pod názvom Matica prišla zákonom o svoju duchovnú podstatu, pripravil Peter Mišák. Cyklus rozhovorov uzatvára rozhovor s Viktorom Timurom, spisovateľom a filozofom dejín o druhom, mierne doplnenom vydaní jeho diela Zamlčané dejiny i o jeho básnickej zbierke s aktuálnym politickým akcentom Ponad víchrice.

Samostatná viacstranová rubrika Dejiny/ Národná identita/ Rok Ľudovíta Štúra obsahuje druhú časť štúdie Evy Fordinálovej Otec a syn národa II o Jánovi Hollom a Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti ich výročí, a tiež esej Ľudovít Štúr a nová slovenská doba z pera Jozefa Markuša.

Žáner prózy v čísle zastupuje ukážka z pripravovanej novely Miroslava Brűcka Hotel oáza, lyrický žáner reprezentujú básne Hany Koškovej, Heleny Chachulovej a Pavla Stanislava. Recenznej časti dominujú recenzie Vincenta Šabíka o 1. zväzku Výberu z diela Petra Jaroša, ktorý predstavuje jeho najznámejší román Tisícročná včela a o básnickej zbierke Štefana Cifru Čo s takým človekom? Záverečná strana je už tradične venovaná humoristickej rubrike Li (Terárium) a kontaktnej rubrike Fórum kultúrnej verejnosti.

jrs dab