< sekcia Kultúra

Matica slovenská sa zapojí do Scénickej žatvy 2019

Na archívnej snímke sídlo Matice slovenskej v Martine. Foto: TASR Pavol Ďurčo

Na tohtoročnom festivale si diváci od 28. augusta do 1. septembra v Martine pozrú 15 divadelných predstavení zo Slovenska, dve z Českej republiky a jedno zo Srbska.

Martin 21. augusta (TASR) – Scénická žatva 2019 sa opäť uskutoční v spolupráci s Maticou slovenskou (MS). Najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe, ktorého dejiny začala písať národná ustanovizeň, sa aktuálnym 97. ročníkom približuje k okrúhlej storočnici. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.

„Matica slovenská zriadila v roku 1922 z iniciatívy svojho tajomníka Štefana Krčméryho Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. O rok neskôr usporiadalo ústredie prvé celoslovenské divadelné preteky v Martine, z čoho sa odvíja história i prítomnosť Scénickej žatvy. Sme veľmi radi, že aj tento rok môžeme byť súčasťou festivalu, na ktorom budeme sprevádzať krajanský divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína zo Srbska, ktorému darujeme matičné publikácie,“ uviedol druhý podpredseda MS Marek Nemec.

V roku 1970 dostala súťaž dnešný názov Scénická žatva. Do roku 1976 bola v réžii MS, potom ministerstvo kultúry poverilo organizáciou Osvetový ústav, dnešné Národné osvetové centrum. „Netreba zabúdať ani na ďalší významný počin ústredia – vybudovanie divadelnej šatnice, z ktorej si slovenskí ochotníci požičiavali kostýmy a kroje na svoje hry. Dnes ju nájdeme v Martine ako Šatnicu MS, respektíve Požičovňu kostýmov a krojov MS, so skutočne impozantnou národopisnou garderóbou,“ dodal Nemec.

Na tohtoročnom festivale si diváci od 28. augusta do 1. septembra v Martine pozrú 15 divadelných predstavení zo Slovenska, dve z Českej republiky a jedno zo Srbska. Divadlo KUS Zvolen z Kulpína uzavrie program hrou Konečná stanica, ktorú napísal Stanislav Štepka. Divadelný program je doplnený o koncerty, tvorivé dielne, ako aj o ďalší súťažný festival autorskej piesňovej tvorby Strunobranie 2019. Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.scenickazatva.eu.